Hoppa till huvudinnehåll

Ökning av superrika krockar med 1,5-gradersmålet

Ju fler dollarmiljonärer som tar privatplanet till sina lyxyachter desto sämre chans att nå 1.5 procentmålet.
Det visar svenska klimatforskare i en aktuell studie.

I reportage efter reportage visar vinodlare i Frankrike och Italien sin rädsla för att den här sommaren ska bli lika smällhet som den förra, då till och med Storbritannien visade temperaturer över 40 grader, för första gången någonsin. I Portugal brinner det redan i bergen och en ung kvinna i Madrid säger till SVT att det här ska ju vara vår, inte sommar ” jag är inte beredd”.

Världens superrika verkar inte heller vara särskilt beredda på klimatförsämringen, trots att det är de som släpper ut allra mest koldioxid. Det finns enstaka miljardärer, som Bill Gates, som försökt hitta sätt att investera sin förmögenhet på som inte ska öka utsläppen, berömvärt men ingen lösning på den pågående utvecklingen där ökad ekonomisk ojämlikhet hänger tätt ihop med klimatkrisen, enligt forskarna Stefan Gössling, verksam Linnéuniversitetet, och Andreas Humpe, vid HM Hochschule Munchen University of Applied Sciences.

Den rikaste procenten av mänskligheten släpper i nuläget ut dubbelt så mycket som den fattigaste hälften, och vad innebär det då för klimatet att dessa superrika ju bara blir fler och fler? Det är frågan som Gössling och Humpe velat besvara.

Deras studie visar att de för närvarande 0,7 procent dollarmiljonärerna i världen kommer att öka till 3,3 procent till 2050. Och de kommer då att släppa ut 72 procent av den mängd koldioxid vi kan släppa ut innan vi når 1,5-gradersmålet.

”Utsläppen måste sjunka till nettonoll i mitten av seklet för att hålla sig inom 1,5 °C uppvärmning, medan miljonärernas antal och deras energiförbrukning kommer att fortsätta att växa. ” skriver Gössling och Humble.

Så varför släpper dessa superrika ut så fruktansvärt mycket? Förutom att många av dem fortsätter att investera i fossilindustrin, så har det i hög grad med deras levnadsvanor att göra. Här kommer privatflygen och yachterna in. En stor del av utsläppen kommer från miljardärernas båtar. De kör omkring enorma lustyachter över haven, lämnar dem i någon hamn och tar privatflyget dit igen en vecka eller nästa helg. Som exempel släpper den ryske oligarken Roman Abramovich, som äger några av de största yachterna, ut över 30 000 ton koldioxid per år.
– Det är 6 000 gånger mer än genomsnittsmänniskan. Det motsvarar utsläppet från en större stad i centrala Afrika, säger Stefan Gössling i en kommentar till Dagens Arena.

När det gäller privatflygen rapporterar den europeiska organisationen Transport & Environment att privata flygplan släpper ut upp till 14 gånger mer per passagerare än kommersiella flygplan. Och de är 50 gånger så förorenande som tåg.
– Även i Sverige har vi haft en trend med en liten grupp som blivit väldigt rik, och den använder sig mycket av privata flygplan. I Sverige har vi ingen nämnvärd beskattning på flygtrafiken. Det har vi som forskar kring flyget påpekat i 15 år nu, men det har inte tagits upp politiskt, säger Stefan Gössling till Dagens Arena.

Fakta befolkningstillväxt, ojämlikhet och klimatet:

Enligt FN kommer världens befolkning att öka till nästan 10 miljarder år 2050. Det mesta av befolkningstillväxten kommer att ske i fattiga länder i Syd , där den ekonomiska tillväxten förväntas vara långsam till skillnad från ekonomin i rikare länder i Nord där den istället växer betydligt snabbare. Fler fattiga blir fattigare medan en liten del av befolkningen i de redan rikare länderna blir rikare. Viktigast för utsläppen är tillväxten i toppen. Credit Suisse (2021) rapporterar att den globala förmögenheten – finansiella och reala tillgångar som ägs av hushåll – växte med 7,4 % under 2020, trots covid-19-pandemin. I slutet av 2020 uppgick de globala hushållens förmögenhet till 418,3 biljoner USD, varav 28,7 biljoner USD tillkom 2020. Den mest betydande ökningen av förmögenhet skedde i Europa (Schweiz, Belgien, Sverige, Tyskland, Nederländerna), Australien och USA. Som ett resultat ökade det globala antalet miljonärer med 5,2 miljoner år 2020 till att nå totalt 56,1 miljoner, eller 0,72 % av världens befolkning. Inom denna grupp ökade antalet miljardärer från 2095 år 2020 till 2755 år 2021 (Forbes 2022).

Att hålla sig inom temperaturgränser på 1,5 °C eller 2,0 °C är svårt utan att ta itu med konsekvenserna av den ojämlika välståndstillväxten. Koncentrationen av välstånd på toppen innebär att en betydande andel av den återstående kolbudgeten till 1,5 °C töms av en mycket liten andel av mänskligheten.

Läs mer om den nya forskningen här:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666791622000252?via%3Dihub

Taggar