Hoppa till huvudinnehåll

Matkrisen och klimatkrisen hänger ihop

Vill vi få slut på stigande matpriser och hunger räcker det inte att få slut på krigen.
Vi måste stötta små lokala odlare, som trots stora svårigheter står för 70 procent av världens mat.

Sämre skördar, torra ofruktsamma jordar och stigande matpriser. Det är denna påsk långt till FN:s hållbarhetsmål om att få slut på hungern till 2030. Antalet människor som lever under svältliknande förhållanden på jorden är nu fler än 270 miljoner. Rysslands invasion av Ukraina har förvärrat livsmedelskrisen. Ryssland och Ukraina står bland annat för 30 procent av världens veteexport, men de huvudsakliga drivkrafterna bakom den globala matkrisen är kapitalismen och klimatkrisen, skriver Progressive International.

FN:s klimatpanel har uppskattat att 2030 kommer den globala uppvärmingen att ha minskat världens jordbruksproduktion med mer än en femtedel. Majsskörden i det allt torrare Afrika väntas minska med mer än en fjärdedel, enligt jordbruksdepartementet i Zambia. Men klimat och matkrisen skulle inte vara så allvarliga utan det globala ekonomiska systemet, som har prioriterat stora vinster inom livsmedelessektorn framför hållbar utveckling.

Progressive International tar upp den så kallade Gröna Revolutionen i Indien på sent 60-tal, resultatet av ett samarbete mellan Indien och USA, där snabbt uppdrivna hybridgrödor introducerades, tillsammans med gödningsmedel, bekämpingsmedel och mycket grundvatten, som dessa grödor behöver. Skiftet mot stordriftsjordbruk och mer vinstrika monokulturer gjorde indiska småbönder mer beroende av dyra kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel, och tvingade in dem i skuldfällor.

Strukturella anpassningsprogram introducerades också av Världsbanken efter skuldkrisen i Latinamerika och Afrika efter oljekrisen 1979, som tvingade fattigare länder till omfattande privatiseringar och minskad välfärd.

Trots den allvarliga utvecklingen, och trots att små odlare bara har hand om 25 procent av världens jordbruksmark så levererar det småskaliga jordbruket 70 procent av världens mat.
I både Kenya och Zambia pågår projekt för att hjälpa småbönder att få makt över mark och grödor, att få dem att hålla fast vid inhemska odlartekniker och grödor som behövs lokalt, och överge monokulturerna.

Läs mer på

https://progressive.international/wire/2022-08-11-capitalism-is-causing-the-food-crisis-not-war/en

Taggar