Hoppa till huvudinnehåll

Varför bryr sig inte regeringen mer om klimatet?

Billigare att tanka men svårare att tänka.
Regeringen har lagt en riktigt katastrofal klimatbudget, och bedömer själv att Sverige missar både klimatmålen och att utsläppen kommer att öka.
– Det är helt absurt, klimatkrisen är här och nu, säger klimataktivisten Greta Thunberg.

I moderata finansminister Elisabeth Svantessons budget råder slakt på klimatambitionerna. Utsläppen av koldioxid kommer att öka med 6-10 miljoner ton fram till 2030. Summan för klimat och miljö blir 259 miljoner kronor mindre bara nästa år. Till det ska läggas sänkningen av reduktionsplikten och sänkt skatt på fossila bränslen.
Många är rättmätigt upprörda; opposition, miljöforskare, klimataktivister, även om klimatminister Pourmokhtari envist hävdar att det egentligen är en bra klimatbudget, i alla fall på lång sikt, för att det ska finnas en satsning på laddstolpar och biogasanläggningar.

Nej, knappt någon håller med. Definitivt inte Vänsterpartiet.
”Regeringen ÖKAR utsläppen när vi måste minska dem så snabbt vi bara kan. De monterar dessutom ner naturskydd och miljöövervakning och öppnar för att luckra upp miljölagstiftningen. Vi kan lugnt konstatera att det är den sämsta regeringen någonsin för miljön och klimatet, såväl som på många andra områden” kommenterar Andrea Andersson Tay, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Så varför bryr sig inte regeringen mer om klimatet? Inget märkligt att en högerdominerad regering, stödd på ett högerextremt parti, följer de stora marknadsaktörernas, bankernas och storbolagens kortsiktiga ekonomiska intressen. Men vad bör vänstern lära sig? Den som vill fördjupa sig mer kan läsa en nyutkommen bok “Marx in the anthroposcene” av den japanske filosofiprofessorn Kohei Saito, som visar att Marx, när han blev äldre, intresserade sig alltmer för miljön och jordens ändliga resurser.

“Saito använder Marx för att polemisera mot de marxister som tänkt bort naturen när de fokuserat på produktivkrafternas utveckling och det kapitalistiska samhällets förmåga att ständigt utveckla produktionen. Han polemiserar också mot de socialistiska teknikoptimister som menar att den automatisering och tekniska utveckling som skett under kapitalismen helt enkelt kan omvandlas till ett socialistiskt samhälle där alla lever i överflöd” skriver Jonas Sjöstedt som recenserat boken i Arbetet.

Men tillbaka till Sverige. Och regeringens klimatbudget. Totala fossila utsläpp inom landet var 45,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2022. I budgeten för 2024 beräknar regeringen att utsläppen kommer att öka med 5,9–9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030. Det är en massiv ökning och största delen 3,6–6,5 miljoner ton, gäller den sänkta reduktionsplikten, som SD krävt, och som gör att regeringen missar transportmålen för 2030. Men även om regeringen inte sänkt reduktionsplikten skulle det ändå blivit en ökning av utsläppen, på grund av den sänkta skatten på bensin och diesel.
– Att sänka bränsleskatterna, ett av de mest effektiva instrumenten för att minska utsläppen, är något av det mest klimatskadliga regeringen kan göra i det här läget. Särskilt som det finns andra sätt att kompensera hushållen för prisuppgången, säger Roger Hildingsson, som forskar om miljö- och klimatpolitik vid Lunds universitet, till ETC.

Naturskyddsföreningen säger, inte förvånande, detsamma. De har granskat regeringens budget för 2024 och menar att de magra satsningar som ändå görs fullkomligt slukas av de negativa åtgärderna.

Det enda riktiga svaret på klimatkrisen vore att agera mer tillsammans, vad som krävs är inget annat än en bred enad rörelse. Det skriver 200 klimataktivister från bla Fridays for Future, Extinction Rebellion och Fridays for Future i ETC.

”Vi befinner oss i en global ekologisk nödsituation som påverkar oss alla. Det samhällssystem vi har nu är vad som orsakat och håller oss fast i de här kriserna. När klimatkrisen tillåts fortskrida är det alla som redan befinner sig i utsatthet som drabbas först och värst, medan de rikare delarna av världsbefolkningen står för majoriteten av utsläppen – idag och historiskt. De allra mest ansvariga kan ekonomiskt, socialt och geografiskt slippa undan de allvarligaste konsekvenserna. Därför måste vi agera för klimaträttvisa”

Läs mer här:

Vårt svar blir att dra tillsammans åt samma håll

https://www.etc.se/debatt/vaart-svar-blir-att-dra-tillsammans-aat-samma-haall

Regeringens budget: varken effektiv eller fungerande. Naturskyddsföreningen

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/regeringens-miljobudget-varken-effektiv-eller-fungerande/

Forskare om regeringens nya budget, ett stort svek mot väljarna. Dagens ETC

https://www.etc.se/klimat-miljo/forskare-om-regeringens-nya-budget-ett-stort-svek-mot-vaeljarna

Dyr bensin? Inget mot Pourmokhtaris fiasko! Susanna Kierkegaard, Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/gEexR5/klimatet-i-budgeten-borde-fa-regeringen-att-skammas

Civil olydnad är självförsvar för klimatet. Filippa Ronqvist, Flamman

https://www.flamman.se/civil-olydnad-ar-sjalvforsvar-for-klimatet/

https://arbetet.se/2023/05/02/kohei-saito-visar-karl-marx-miljomedvetna-sida/

Taggar