Hoppa till huvudinnehåll

Var tredje byggnadsarbetare är otrygg på jobbet

En ny medlemsundersökning från fackförbundet Byggnads visar att var tredje byggnadsarbetare känner sig otrygg på jobbet, vilket har klart samband med att varken de själva eller skyddsombud har fått vara med i planeringen av arbetet.
– Det här var värre än vi trodde, säger Johan Lindholm, ordförande.

Stress i kombination med tunga lyft, höga höjder, stora maskiner och många nya anställda som inte känner varandra. Det kräver mycket noggranna riskbedömningar och samarbete med skyddsombud för planeringen. Som inte alls görs som det borde, trots att arbetsmiljölagen säger så. I Byggnads nya enkätundersäkning med över 3 500 av sina medlemmar svarar tre av fyra att varken de eller deras skyddsombud har fått delta i planeringen av arbetet, vilket leder till ökad otrygghet.
– Vi visste att arbetsgivarna ofta brister i samverkan och den planerade riskbedömningen, men det här var värre än vi trodde. Tidiga riskbedömningar och samverkan är ett av de effektivaste sätten att motverka olyckor och arbetsskador. Här måste arbetsgivarna se över sin planering och faktiskt börja följa lagen, kommenterar Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads.

Under pandemin minskade antalet arbetsskador i Sverige men redan under 2021 ökade både antalet arbetade timmar och antalet skador igen och den totala risken för allvarliga arbetsolycksfall återgick till samma nivå som 2019. Detta enligt Afa försäkrings årliga översyn. Och den grupp som drabbas mest av skador är just byggnadsarbetare. Det registrerade antalet arbetsolyckor bland dem ökade något till 3.906.

Den vanligaste orsaken är att man faller eller ramlar. Näst vanligast är olyckor med maskiner och verktyg, därefter skärskador av olika slag. Målare löper störst risk att falla eller ramla, snickare att skada sig på maskiner och verktyg. Isolerings- och VVS-montörer löper störst risk att skära sig. Unga i byggbranschen löper störst risk att skada sig, de äldre i branschen löper störst risk att skada sig allvarligt.

Enligt byggnadsingenjören Marcus Rydell, som gjorde sitt examensarbete just på fallolyckor i byggbranschen behövs mer forskning om den föränderliga byggbranschen, med många utländska byggnadsarbetare som arbetar hos underleverantörer, ofta till betydligt sämre villkor, och hur det är kopplat till olyckor.
”Eftersom fallolyckor inom byggbranschen är ganska brett och har flera fördjupningsaspekter så hade vidare forskning kunnat bestå av en mer fördjupande del utav ett specifikt område. En annan fördjupning är om användningen av utländsk arbetskraft på byggarbetsplatser ökar risken för fallolyckor. Dels på grund av kommunikationssvårigheter och missförstånd” skriver han.

Byggnads föreslår i sin nya rapport sanktionsavgifter och straff för de byggbolag som bryter mot lagen. De vill också att utbildningarna på högskolor, yrkesutbildningar och gymnasium måste ge större utrymme åt praktiskt arbetsmiljöarbete och säkra arbetssätt och att chefer i branschen också får arbetsmiljöutbildning.

Om två veckor, vecka 43, är det den europeiska arbetsmiljöveckan. Då kommer Byggnads att ge sig ut på arbetsplatser över hela Sverige och göra kontroller med fokus på just riskbedömning i tidigt skede.

Fakta: De tio vanligaste arbetsplatsolyckorna i Sverige (gäller alla jobb).

  1. Ramla, utomhus.
  2. Lasta, lossa, bära eller flytta.
  3. Ramla, inomhus.
  4. Maskiner för bearbetning och framställning.
  5. Använda verktyg eller maskin (handhållen).
  6. Hot och våld.
  7. Fall i trappa.
  8. Något ramlar, tippar, välter eller rasar.
  9. Skuren av kniv.
  10. Fall från höjd.

Källa: Afa försäkring, Arbetsmiljöverket

Läs mer:

Rapporten ”Riskbedömning räddar liv”. Byggnadsarbetareförbundet

https://www.byggnads.se/siteassets/broschyrer/arbetsmiljoveckan-2023/riskbedomning-rapport-2023.pdf?ts=8dbcb05761dda00

Fallolyckor inom byggbranschen. Byggingenjör Marcus Rydell

https://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:1794494/FULLTEXT01.pdf

Statistik över arbetsolyckor. Byggföretagen

https://byggforetagen.se/statistik/arbetsmiljo/

Taggar