Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiet vill höja bostadsbidragen och ge fler rätt att söka

Höj bostadsbidragen och få fart på byggandet av klimatsmarta billiga hyresrätter.
Där har ni två viktiga bostadspolitiska förslag från Vänsterpartiet.
– Bostadsbidraget är träffsäkert för att rikta sig till personer som har låga inkomster och behöver hjälp att ta sig igenom krisen, säger Isabell Mixter, talesperson för frågor om familjers ekonomi.

Nästa vecka presenteras hela Vänsterpartiets skuggbudget, men redan idag kom ett mycket viktigt och välkommet förslag för alla ensamstående föräldrar och många andra barnfamiljer som just nu kämpar med att både ha råd med kläder till barnen, sätta bra mat på bordet. Och betala dyrare hyror. Förslaget gäller att staten lägger 2,4 miljarder nästa år på att höja bostadsbidragen, och cirka 7 miljarder de nästföljande två åren.

Vänsterpartiet vill dels höja bidraget för dem som redan har det. Idag innebär det barnfamiljer, unga under 29 år, de som har sjuk- eller aktivitetsersättning och pensionärer. För en familj med två barn föreslås att maxbeloppet ska höjas från 4 200 kronor till 6 600 kronor.
Men fler ska också kunna ansöka om att få bostadsbidrag. I krisen ser vi att allt fler har problem att få vardagsekonomin att gå ihop eftersom basutgifterna blivit så mycket dyrare.
– Vi gör helt andra prioriteringar än regeringen som satsar på höjt rot- och rut-avdrag. Vi prioriterar de hushåll som har en svag ekonomi, säger Isabell Mixter.

Att slentrianmässigt påstå att antal bidragstagare i Sverige ökat, som regeringen och SD ofta gör, stämmer dåligt. När det gäller bostadsbidrag är det tvärtom! Den grupp som är berättigad till bostadsbidrag har halverats på 25 år.
1997 fick 8,2 procent av hushållen i Sverige bostadsbidrag, men 2022 var det bara 3,7 procent av hushållen som fick. Det här beror på att både inkomsterna och hyrorna har stigit sedan 1990-talet, men gränsen för när någon har rätt till bostadsstöd, plus taket för vilka hyror bostadsbidraget täcker, har inte följt med.
– Bostadsbidraget behöver verkligen reformeras! understryker Isabell Mixter.

I lördags hade Vänsterpartiet även en debattartikel, som handlar om att få fart på bostadsbyggandet, och fokus är det byggande som gäller bra hyresrätter där även familjer och studenter, alla med små inkomster, har råd att bo. Här är våra förslag:

*Det statliga investeringsstödet för nybyggnation återinförs. Detta är en beprövad, välfungerande och långsiktigt hållbar politik som gör direkt skillnad. Fokus för stödet ska ligga på klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Ett särskilt investeringsstöd för studentbostäder införs samtidigt.

*Bostadsbolag ges möjlighet att ansöka om statliga topplån. Detta skulle innebära att staten tar ansvar för att minska räntekostnader och den ekonomiska risken för att påbörja byggprojekt. På så sätt kan vi öka byggandet generellt och minska trösklarna för nya aktörer att etablera sig.

*En storsatsning på klimatsmart renovering och energieffektivisering av det befintliga hyresbeståndet påbörjas. Förslagets klimatnytta gynnar hela samhället, samtidigt som många hyresgäster räddas från hyreschocker. Det är dessutom en utmärkt konjunkturpolitik för att hålla byggarbetare i kvalificerat, samhällsnyttigt arbete.

*Regeringen ger i uppdrag åt den statliga banken SBAB att pressa de oskäligt höga bolåneräntorna. I ett läge som idag, när efterfrågan på nybyggda bostadsrätter och småhus rasar skulle detta, utöver att överföra pengar från storbanker till vanliga låntagare, bidra till att stärka marknaden och hålla byggandet igång.

Mer om höjningen av bostadsbidraget: ETC:

https://www.etc.se/inrikes/v-foerslaget-bostadsbidrag-ska-hoejas-rejaelt

Debattartikeln med Malcolm Jallow, bostadspolitisk talesperson, och Ali Esbati, ekonomiskpolitisk talesperson om hur vi får ett ökat och långsiktigt hållbart ökat bostadsbyggande. Expressen

https://www.expressen.se/debatt/de-spelar-maktlosa-men-forvarrar-krisen/

Taggar