Hoppa till huvudinnehåll

Unga stämde staten – och vann

En domstol i Montana, USA, har gett 16 unga klimataktivister rätt i att staten har skadat deras rätt till en ”ren och hälsosam miljö” genom sin fossilberoende politik.
Det ses som en viktig seger för klimatrörelsen och kan få betydelse även i Sverige där ungdomsgruppen Aurora har stämt svenska staten.

Julia Olson, advokaten som drivit målet för organisationen Our Children’s Trust, kallade domen en “stor vinst för Montana, för ungdomar, för demokratin och för vårt klimat”.
“Fler domar som den här kommer säkert att komma” kommenterade hon till BBC. ”Liknande fall kommer snart att höras i flera andra stater, inklusive Hawaii, Utah och Alaska, samt i länder som Australien, Nya Zeeland, Pakistan, Colombia och Uganda.”

Kian, en ung målsägande, sa i ett uttalande: “Vi hörs! Upprymdheten och glädjen i mitt hjärta är helt överväldigande!”

Under rättegången i juni presenterade de 16 målsägande bevis för att koldioxidutsläpp bidrar till högre temperaturer och fler skogsbränder, vilket i sin tur skadar deras fysiska och psykiska hälsa.
Företrädare för staten Montana hävdade å sin sida att även om man slutade producera koldioxid där så skulle det inte stoppa klimatkrisen, eftersom andra stater och länder fortfarande bidrar till utsläpp av fossila bränslen.

Staten Montana överklagar också omgående domen, som Emily Flower, talesperson för Montanas justitieminister Austin Knudsen, kallade “absurd”.
“Montana kan inte klandras för att ha förändrat klimatet – till och med målsägandens expertvittnen var överens om att vår stat inte har någon inverkan på det globala klimatet”, uppgav hon till BBC.

Om domen faktiskt står sig måste lagstiftaren omarbeta sin miljöpolicy så att den tar hänsyn även till framtida utsläpp.

Nu får vi se om domen i Montana kan få betydelse internationallt, och kanske även i en svensk kontext? I Sverige har ju ungdomsgruppen Aurora stämt staten för bristande klimatarbete och Nacka tingsrätt har tidigare meddelat att fallet ska tas upp.
– Staten tar inte krisen på allvar. De sviker sin juridiska skyldighet och det tänker vi inte acceptera, sa talespersonen Ida Edling, juriststudent, nyligen till Aftonbladet.

Även i Sverige avvisar staten kravet i sitt svar:

”Justitiekanslern har invänt att gruppmedlemmarnas talan inte kan prövas i domstol och därför ska avvisas. Som skäl för det har Justitiekanslern bland annat hänvisat till det demokratiska statsskicket som begränsar domstolarnas makt att bestämma över riksdag och regering i enlighet med den maktdelningsprincip som gäller i Sverige. Justitiekanslern har också gjort mer tekniska invändningar rörande yrkandenas utformning. I sak har Justitiekanslern också motsatt sig påståendet att den förda klimatpolitiken utgör en kränkning av gruppmedlemmarnas mänskliga rättigheter”, skriver JK.

“Det är absurt att staten, i ett planetärt nödläge, motsäger den vedertagna sanningen att unga är särskilt utsatta i klimatkrisen. De skriver rakt av att vi unga i grupptalan inte är mer utsatta än vem som helst som vistas i Sverige”, säger Anton Foley, 20, från Aurora, i ett uttalande.

Aurora menar att staten främst bryter mot Europakonventionen: ”Staten måste göra sin rättvisa andel av det globala arbetet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer”.

Att Aurora använder just Europakonventionen är ingen tillfällighet. För några år sedan vann klimatorganisationer i Nederländerna mot staten där genom att hänvisa till den.

Ida Edling uppger för Aftonbladet att hon kommer att ägna mycket tid i sommar åt att förbereda ett svar, som ska vara inne hos JK senast 28 augusti.

Aurora är också skarpt kritiska mot att inga organisationer som företräder grupper som är extra utsatta för klimatförändringar, som ungdomar och samer, var inbjudna när regeringen skulle diskutera klimatfrågan i våras. VIP-gäster var storföretag, inte minst fossilindustrin i form av tex Circle K och Preem.

– Vi kommer inte exploatera oss ur den här krisen, till och med IPCC säger att de marginella tekniska lösningarna inte räcker, säger Ida Edling till Aftonbladet.

Taggar