Hoppa till huvudinnehåll

Klimatet förvärras av ojämlikheten

I lördags uppmättes för första gången en global medeltemperatur på över två grader.
De ökade utsläppen hänger tätt samman med ökande ojämlikhet, visar Oxfam i en ny rapport.

Den globala medeltemperaturen i lördags var 2,06 grader Celsius varmare än nivåerna före industrialiseringen, enligt uppgifter som delades på X av Samantha Burgess, biträdande chef för EU:s klimatinstitut Copernicus Climate Change.

Gränsen passerades bara tillfälligt den här gången och innebär alltså inte att världen befinner sig i ett permanent läge över 2 grader, men det är ett symptom på att planeten blir allt varmare. Tidigare under året har Copernicus också rapporterat om en värmebölja i Sibirien som fått permafrosten att börja smälta och att 2023 sannolikt blir det varmaste året som dokumenterats sedan mätningar infördes.
– Det här är utan tvekan ett oroande tecken, säger Freja Vamborg vid EU:s klimatinstitut Copernicus till tidningen Guardian.

Bara ett par dagar innan tvågrader uppmättes kom en rapport – State of the Cryosphere – om hur viktigt det är att hålla i 1,5-gradersmålet. Två grader, det som sattes som övre gräns i Paris, kommer att leda till omfattande, irreversibel havsnivåhöjning från jordens inlandsisar, menar de 60 forskare som står bakom den sammanställningen.

Ett stort antal nya studier indikerar alla att det finns en tröskeleffekt för både Grönland och delar av Antarktis som ligger långt under två grader, dvs forskarna kan inte med säkerhet säga vad som kommer att hända då, men vid två grader kan det troligen bli en havsnivåhöjning på lång sikt på mellan 12–20 meter.

I rapporten State of the Cryospere redogörs också för hur isen i Arktis blivit mycket tunnare de senaste 30–40 åren. Den arktiska havsisen utgörs nu i första hand av ny förstaårsis som till stor del smälter varje sommar; medan den ”äldre” is som finns är bara mellan ett och tre år gammal i genomsnitt.

Även vid låga utsläpp visar de senaste prognoserna en fortsatt havsnivåhöjning i många århundraden. Det är endast ”mycket låga” utsläpp och att man surrar sig vid 1,5 grader som håller de stora istäckena vid liv.

”Vi börjar närma oss de temperaturer som rådde under Eem, en varm period mellan två istider som inleddes för 130 000 år sedan. Havsnivåerna var då minst fem meter högre i dag. Detta är den bana vi är inne på, med tanke på att koldioxidhalterna i atmosfären är de högsta på tre miljoner år.” skriver Jonathan Jeppsson i Aftonbladet.

”De mycket låga utsläpp som krävs – en peak vid 1,6 grader och därefter sjunkande – innebär att världen måste minska sina utsläpp med 43 procent från 2019 års nivåer till 2030, enligt rapporten State of the Cryosphere.”

Dystra siffror kommer också från FN:s miljöorgan Unep. För att nå 1,5-gradersmålet måste utsläppen minska med 42 procent till år 2030. För tillfället ökar alltså utsläppen. Slutsatsen är alltså att det sammanlagda klimatarbetet är klart otillräckligt.

En viktig orsak är den bristande, och ökande ojämlikheten, både globalt och i Sverige. Det här visar Oxfam som även de kommit med en alldeles färsk och oroande rapport. Enligt den var de samlade utsläppen inklusive utsläpp från konsumtion 41,6 ton koldioxid för den rikaste procenten i Sverige. Ett genomsnitt för den hälft med de lägsta inkomsterna var 4,4 ton. De rikaste har alltså 9.4 gånger så stora utsläpp. Den rikaste procenten i Sverige utgörs av cirka 100 000 personer som beräknas ha en medelinkomst per månad på 300 000 kronor. De fattigaste 50 procenten utgörs av cirka fem miljoner människor (barn inräknade) som har en månadssumma att leva på 14 000 kronor.

För att komma fram till de här siffrorna har Oxfam bearbetat underliggande uppgifter från Stockholm Environment Institute,

Tittar man på vad siffrorna visar globalt är skillnaden i utsläpp ännu större eftersom det finns så många människor som är väldigt fattiga på jorden och knappt släpper ut något alls. Medan den rikaste procenten i Sverige står för sex procent av utsläppen står de rikaste globalt för 16 procent av alla utsläpp. Det är lika mycket som de fattigaste 65 procenten av jordens befolkning, eller fem miljarder människor. De rikaste tio procenten står för hälften av utsläppen – i Sverige tillhör ungefär 70 procent av befolkningen den gruppen.

Oxfam föreslår en rad nödvändiga åtgärder som att införa förmögenhetsskatt, rejäla skattehöjningar för de allra rikaste procenten och dessutom en tillfällig skatt på de extraordinära vinster vi ser hos storföretag.
– Det skulle minska deras konsumtionsutrymme och därmed deras utsläpp, men också frigöra medel och finansiering för den mycket kostsamma omställning vi står inför, säger Hanna Nelson, ordförande för Oxfam Sverige till SVT Nyheter.

Läs mer här:

Så mycket mer släpper de rikaste ut. SVT

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatet-sa-mycket-mer-slapper-de-rikaste-ut–0s8y2y

Röda fältets försvinnande avslöjar det verkliga problemet. Jonathan Jeppsson. Aftonbladet
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/GM7jGQ/roda-faltets-forsvinnande-i-arktis-avslojar-det-verkliga-problemet

2 degree limit record. CNN
https://edition.cnn.com/2023/11/20/climate/2-degree-warming-limit-record-copernicus-climate-int/index.html

Taggar