Hoppa till huvudinnehåll

Tre tysta minuter för kulturen

Murbruk faller från taket på Naturhistoriska riksmuseet. Operan är svårt nersliten och behöver en större renovering. Nationalmuseum har inte råd att betala den dyra hyran.
Och ikväll klockan kvart över åtta tystnar många svenska teatrar i protest mot nedmonteringen av kulturen.

Ikväll kommer publiken på Stadsteaterns stora scen i Stockholm att få höra teaterchefen lyfta nödvändigheten av bättre villkor för kulturen. Liksom på Dramaten, länsteatrar och många fria scener runt om i landet kommer det att vara tre tysta minuter för att visa att nej, nu går inte det här längre. I Lainio by i Norrbotten släcks dessutom elen ner i en symbolisk gest för att visa hur mörkt samhället blir utan kultur.

Under sommaren har ett upprop cirkulerat på nätet med syftet att påverka kulturpolitiken. Det har har undertecknats av bland andra konstnärliga ledare och teaterchefer.
– Det har varit en stor uppslutning kring det här, och en stor vilja att skapa samtal kring kulturens värde i samhället, säger Isabel Cruz Liljegren, dramatiker och en av initiativtagarna bakom ”Tre tysta minuter”, till Svd.

Enligt uppropet har kultursektorn och kulturarbetares villkor bortprioriterats under lång tid, men blev ännu värre under pandemin.
– Under pandemin talades det mycket om vilka satsningar som behöver göras för att vi ska vara starkare i kris, men sen har fokus förflyttats och vi lämnas att äta smulor, säger Simon Norrthon, ordförande för Fackförbundet scen och film, till SVT.

Att manifestationen sker just ikväll mellan 20.15 och 20.18 beror på att man velat återskapa den manifestation som skedde samma tid och datum för 35 år, även då tystnade stora delar av Kultursverige i tre minuter.
– Jag hoppas att regeringen tar till sig av uppropet och uppmärksammar det med politik. Gärna höjda anslag, men framför allt en tydlighet kring vad man tänker att kulturen fyller för funktion för den öppna demokratin och för delaktigheten både för medborgare och konstnärer, säger Simon Norrthon, till SVT.

Det förvärrade ekonomiska läget i Sverige med höjda matpriser, elräkningar, inflation och räntor och, dessutom krig i närområdet, påverkar allt från byggbranschen, till naturligtvis kulturen.
– Det nuvarande ekonomiska läget slår allra hårdast mot de konstnärer som verkar utanför institutionerna. Många har redan lämnat branschen och andra överväger att byta yrke. Institutionerna tvingas skära ned på antalet produktioner, vilket betyder färre arbetstillfällen. Men detta rör inte bara frilansare; hela sektorn är drabbad. Hyror höjs, och scener och mötesplatser försvinner. Kultur för barn och unga dras in, säger Isabel Cruz Liljegren, till tidningen Offensiv.
– Just nu sker en smygande utveckling som hotar hela kulturlivets mångfald och dess oberoende, och i förlängningen även demokratin. Successiva förändringar är svårare att reagera mot än drastiska nedskärningar, men det känns viktigt att vi visar att vi ser och känner av dem. Och att den negativa utvecklingen får konsekvenser.

För alla som inte arbetar eller går på teater ikväll hålls istället en gemensam manifestation i Stockholm på Norrmalmstorg. Fler manifestationer och aktioner planeras också runt om i Sverige.

Fakta nedskärningarna i kulturen:

I september 2021 kom utredningen Återstart för kulturen som bland annat föreslog 3,9 miljarder extra till kulturen under de närmaste två åren. Utredningen förordade också långsiktiga åtgärder till följd av pandemin. Den dåvarande regeringen beslutade om olika insatser på sammanlagt 940 miljoner som delades ut under 2022, men i den nya regeringens budgetproposition inför 2023 avslutades återstartsmedlen. Kulturen fick därmed en miljard mindre i anslag än föregående år.

Läs mer här:

Manifestation på fredag. SvD

https://www.svd.se/a/JQy1w8/manifestation-pa-fredag-tre-tysta-minuter-i-hela-sverige

Vi lämnas att äta smulor. SVT

https://www.svt.se/nyheter/tre-tysta-minuter-for-kulturen-vi-lamnas-att-ata-smulor

Uppropet tre tysta minuter

https://www.skrivunder.com/tretystaminuter

Intervju med Isabel Cruz Liljegren, Offensiv.

https://www.socialisterna.org/tre-tysta-minuter-for-kulturen/

Taggar