Hoppa till huvudinnehåll

Tesla stämmer staten – och regeringen vill ha begränsningar av sympatirätten

Elon Musk hade uppenbarligen inte räknat med vad världens starkaste fackföreningsrörelse mäktar med. Nu stämmer Tesla svenska staten.

Kampen om de svenska kollektivavtalen hårdar. Världens rikaste och mest fackföreningsfientliga direktör och kapitalägare, Elon Musk, försöker nu slippa skriva på svenska kollektivavtal genom att gå till domstol och kräva att svenska staten ser till att Teslaägare får sina registreringsskyltar. Medan strejken pågår delas ju de skyltarna inte ut eftersom anställda på Postnord är med i SEKO och ST och därmed på sympatiåtgärder för IF Metalls strejk.
”Detta beslag av registreringsskyltar utgör en diskriminerande attack utan något som helst stöd i lag riktad mot Tesla”, skriver Tesla i sin stämningsansökan mot Transportstyrelsen, som nu lämnats in till Norrköpings tingsrätt”, enligt DI.

Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen, säger till Aftonbladet att ”Vi och Tesla har helt enkelt olika uppfattningar rent juridiskt. Därför lyfts saken för att få en prövning.”
”Tesla yrkar att tingsrätten förpliktar Transportstyrelsen att tillse att registreringsskyltar för de fordon som Tesla äger, vilka registrerats jämlikt förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning, och som av Transportstyrelsen tilldelats ett registreringsnummer, kommer i Teslas besittning”, står det i handlingarna, enligt Dagens Industri.

Sekos ordförande Gabriella Laveccia skriver till Aftonbladet att det finns ett bra sätt att få skyltarna levererade igen.
” Det finns ett enkelt sätt för Tesla att lösa detta och det är att teckna kollektivavtal med IF Metall” skriver Gabriella Laveccia.

Anders Porelius, presschef på Postnord, svarar också i SvD att :
– Vi anser att strejkrätten, som är grundlagsskyddad i regeringsformen, är så stark att den står över utdelningsplikten, det samhällsuppdrag vi har. Det är ”force majeure”.

De rättsliga turerna har pendlat hit och dit under veckan. I måndags fattade Norrköpings tingsrätt beslutet att Transportstyrelsen ä r skyldig att lämna ut registreringsskyltarna men i tisdags, i Solna tingsrätt, gick tingsrätten inte på Teslas linje, utan ger först Postnord tre dagar på sig att inkomma med ett yttrande.
– Det är glädjande att tingsrätten inte hastat fram ett beslut i en komplex fråga utan att höra berörda parter, kommenterar Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia i ett skriftligt uttalande till Mikael Färnbo i Dagens Arbete.

Samtidigt som allt detta händer svarar Tidöpartierna i en enkät i Arbetsvärlden att de både vill införa proportionalitetsprincip och begränsa fackföreningarnas rätt till sympatiåtgärder. Liksom inte förvånande C, riksdagens mest marknadsvänliga parti, som försöker få fokus att handla om att det är synd om ”seriösa småföretagare”.
”Det krävs en bred översyn av sympatiåtgärder och proportionalitetsprincipen för att inte åtgärderna ska drabba seriösa småföretagare.”skriver Jonny Cato (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

I den övriga oppositionen är S, MP och V klart emot. Vänsterpartiets Ciczie Weidby markerar att vårt parti tvärtom vill ändra reglerna så att de inskränkningar som redan införts tas bort.

”Vänsterpartiet vill riva upp de begränsningar av strejkrätten som infördes 2019 mot bakgrund av överenskommelsen mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad. Vi menar att de begränsningar som infördes innebär onödiga och oacceptabla inskränkningar i strejkrätten.”, skriver Ciczie Weidby (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Och intressant nog. Sverigedemokraterna ger inget klart besked alls. SD väljer att strunta i att svara på de frågor som har ett ”ja-” eller ”nej-”svar i enkäten. Att göra det vore att förminska synen på för- och nackdelar i en så komplicerad fråga, anser SD:s arbetsmarknadspolitiska talesperson.
”Skall det göras förändringar bör det först genomföras en grundlig utredning där man belyser de olika konsekvenserna av hur konflikträtten idag är utformad.” skriver Magnus Persson, SD.

Det här innebär att skulle frågan hamna i riksdagen så skulle SD:s röst kunna avgöra. Avstår de skulle lagförslaget röstas ned. Hänger de istället på sina samarbetsvänner i regeringen skulle förslaget att inskränka fackets rätt till sympatiåtgärder få majoritet.

Vilka klassintressen SD tjänar lyser fram allt tydligare. Och det är inte arbetarklassens.

Läs även:

Regeringen vill se strejkrätten inskränkt. Arbetsvärlden
https://www.arbetsvarlden.se/regeringen-vill-se-strejkratten-inskrankt/

Tesla stämmer svenska staten. Aftonbladet
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/y6oAyE/tesla-stammer-svenska-staten

Tesla stämmer staten. Lag och avtal
https://www.lag-avtal.se/nyheter/tesla-stammer-staten-for-uteblivna-registreringsskyltar/4212875

Svenskt näringsliv är springsjasar åt Musk. debatt Expressen, Maria Arkeby, Tiden
https://www.expressen.se/debatt/svenskt-naringsliv-ar–springschasar-at-musk/

Tesla-strejkens poststopp bör överklagas i Arbetsdomstolen. Tidningen Näringslivet
https://www.tn.se/article/33602/tesla-strejkens-poststopp-bor-overklagas-i-arbetsdomstolen/

Postnord: Strejkrätten står över vårt uppdrag. Svd
https://www.svd.se/a/RGMLQr/postnord-strejkratten-star-over-vart-uppdrag

https://da.se/2023/11/teslas-registreringsplatar-blir-kvar-hos-postnord-gladjande/

Taggar