Hoppa till huvudinnehåll

Stadsmissionen: Välfärdssamhället är i gungning

Fattigdomen märks tydligare i Sverige 2023.
Det visar Stadsmissionens årliga fattigdomsrapport.

”Jag skäms inte för någonting. Jag skäms bara för att jag inte kan ge mina barn det som de vill ha” säger Dragana Douhabi, sjukskriven efter 25 år som städerska.
”Jag är ju ordningsam och har levt så här så länge, men det är nätt och jämnt att det går runt varje månad, säger Martin Östergren som får aktivitetsstöd på cirka 11 500 kr i månaden.De medverkar tillsammans med bland andra Eva-Lena Hultman, före detta lärare som drabbats av kroniska sjukdomar, i Stadsmissionens årliga fattigdomsrapport.

Den är oroande läsning. Behovet av akutstöd för människor som inte klarar vanliga basutgifter har ökat markant i Sverige.
– Många av de som kommer till oss får inte försörjningsstödet att räcka till, skriver Jonas Wihlstrand, generalsekreterare i Sveriges Stadsmissioner på DN debatt.

Fattigdomsrapporten har rubriken ”Nu skäms man inte längre, det är så många som sitter i samma båt” – och beskriver rakt och lakoniskt hur det urholkade svenska välfärdssamhället och den ökade ojämlikheten lett till ökad utsatthet, sämre hälsa och sämre tillit till samhället, framförallt hos de som redan har små ekonomiska marginaler, om några.

Många i de grupper som söker sig till Stadsmissionen känner inte heller till sina rättigheter till fullo, och har svårt att ansöka själva om till exempel bostadstillägg för pensionärer som kräver många detaljerade uppgifter. Det är svårt att utläsa om man har rätt till det, och det krävs många detaljerade uppgifter om ekonomin för att ansöka. För dem som ändå ansöker väntar oftare avslag.

Allt fler människor, även helt vanliga barnfamiljer och arbetslösa, äter nu sina måltider hos Stadsmissionen. Där delas det också ut fler matkassar och presentkort på mat och Stadsmissionens egna matbutiker där fattiga kan få handla mat billigare har tagit emot en strid ström av nya medlemmar under året.

Utdelningen och försäljningen av mat i de sociala butikerna satte till och med ett sorgset rekord den 30 september i år. Då hade 3 200 ton mat distribuerats, lika mycket som under hela 2022.

De ökade matpriserna i vanliga matbutiker under året är en viktig förklaring, särskilt eftersom ersättningarna som de redan utsatta ska leva av inte alls följt med.

– Försörjningsstödet ökade 8 procent. Men matpriserna har gått upp 20 procent. De här grupperna köper inga sällanköpsvaror, som finns med då inflationen beräknas. De köper bara mat.
– Vår rapport pekar på ett välfärdssamhälle i gungning, konstaterar Jonas Wihlstrand.

Här är Stadsmissionens förslag till regeringen för att minska fattigdomen i Sverige:

1. Tillsätt en utredning för att kartlägga den nya växande fattigdomen och ge förslag på hur den ska minska.

2. Permanenta och utvidga det tillfälligt utökade bostadsbidraget.

3. Utred höjning av riksnormen för försörjningsstöd.

4. Utred hur det går att underlätta för arbetande fattigas försörjning.

5. Höj grundavdraget ytterligare så att fler med låga inkomster kan leva på sina löner.

6. Rikta statsbidrag för frukost och lunch på lov för barn i ekonomisk utsatthet.

Läs mer:

Stadsmissionens egen debattartikel i DN:

https://www.dn.se/debatt/valfardssamhallet-sverige-har-hamnat-i-gungning/

Hela rapporten och intervjuer på Stadsmissionens hemsida:

https://www.stadsmissionen.se/press-och-opinion/fattigdomsrapporten2023

Taggar