Hoppa till huvudinnehåll

Sluta ägna dig åt pseudoproblem skolministern!

School kids in class using a digital tablet

Sluta ägna dig åt pseudoproblem och inse att det du bör göra är att inleda en kritisk granskning av marknadsstyrningsexperimentet i svensk skola.
Det rådet får skolminister Lotta Edholm från den kände skolforskaren
Gunnlaugur Magnússon i en aktuell debatt om skolan i Svenska Dagbladet.

Idag får skolminister Lotta Edholm ett skarpt svar på sin debattartikel från 11 mars, där hon framställer skolans stora problem som i huvudsak en effekt av diffusa kunskapskrav och postmodern pedagogik.
”Skolan måste utgå från barns hjärnor” skrev Edholm och svensk skola har behov av mer ”ordning och reda”.
Att svensk skola med benäget bistånd av borgerlig politik förvandlats till en marknad, där aktiebolag tillåts tar ut miljarder i vinster, nämns inte i Edholms artikel.

Gunnlaugur Magnússon, forskare i pedagogik vid universitetet i Oslo och docent i pedagogik vid Uppsala Universitet anser däremot att marknadsstyrningsexperimentet i hög grad har med skolans problem att göra.
”Om Edholm vill göra skillnad borde hon ge sig på det största ideologiska experimentet i skolan: marknadsstyrningen som skulle leda till bättre resultat, större mångfald bland skolorna och större demokratisk närhet till beslutsfattande. Resultatet är dock sämre resultat, sämre arbetsmiljöer för lärare, omfattande byråkrati och kontroll, slöseri med skattemedel, växande segregation som främst drabbar de mest utsatta eleverna och minskad likvärdighet. De ansvariga för dessa problem i skolsystemet är politiker på kommunal och nationell nivå.” konstaterar Magnússon i SvD och avslutar:
”Det vore klädsamt om Edholm inledde en kritisk granskning av marknadsstyrningsexperimentet i stället för att återvinna politiskt formulerade pseudoproblem ämnade att rikta uppmärksamheten från skolans problematiska och dysfunktionella politiska styrning”.

Läs hela repliken och skolministern artikel på

www.svd.se/debatt

Taggar