Hoppa till huvudinnehåll

Röda Korset till storms mot Tidöpartierna

På världsflyktingdagen höjer Röda Korset rösten mot högerregeringen och SD.
Tidöpartiernas retorik göder skuggsamhället, skriver Anna Hägg-Sjöquist, ordförande för Svenska Röda Korset, i en debattartikel i Aftonbladet.

Anna Hägg-Sjöquist och Röda Korset utfärdar kraftiga varningar för regeringens migrationspolitik, som redan var restriktiv men nu blir ännu snålare.
”Den riskerar få svåra humanitära konsekvenser och ökade svårigheter för en hållbar inkludering i samhället. Gör vi inget ser vi en stor risk för att fler hamnar i utanförskap, skriver Anna Hägg-Sjöquist.

Hon berättar att Röda Korset varje dag möter människor i Sverige som står helt utanför samhället. De har inte mat för dagen och är också rädda att utvisas till länder med väpnade konflikter där deras säkerhet och mänskliga rättigheter inte kan garanteras. Det gäller inte minst familjer och barn. Sedan 1994 har inte heller dagersättningen de skyddsbehövande har rätt till justerats alls i Sverige. En person får bara 71 kronor. En ensamstående förälder med tre barn mellan fyra och tio år får 178,50 kronor per dag, eller ungefär 5 400 kr per månad, vilket ska räcka till allt. Och det gör det långtifrån.

Som om inte detta vore nog kommer också politiska förslag från Tidöpartierna som ytterligare försvårar familjeåterförening, plus minskar antalet kvotflyktingar.
”Det innebär att rätten att leva med sin familj och att få stanna i Sverige av humanitära skäl kraftigt kringskärs. Vi ser med oro på hur frågan om familjeåterförening begränsas och humanitära värderingar åsidosätts.” skriver Anna Hägg-Sjöquist.

För att undvika att fler människor hamnar i utanförskap i Sverige kräver Röda Korset att dagersättningen höjs och att de som fått beslut om avslag men inte kan återvända också får rätt till boende och en rimlig dagersättning.
”Allt annat är inhumant och skadligt både för individen och samhället i stort.” skriver Anna Hägg-Sjöquist, som också vill se åtgärder som påskyndar och förenklar för familjer att återförenas och leva tillsammans.

Röda Korset uppmanar även Tidöpartierna att se över sin retorik, hur de skriver och pratar om samhällsutmaningar och människor i utsatthet.
”Den retorik som just nu förs riskerar snarare att öka motsättningar och göda det skuggsamhälle som Tidöpartierna önskar motverka” skriver Röda Korsets svenska ordförande i Aftonbladet.

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/69dm9o/roda-korset-tidopartiernas-retorik-goder-skuggsamhallet

Läs också den aktuella intervjun med Vänsterpartiets migrationspolitiske talesperson Tony Haddou, som reagerar starkt på regeringens förslag om asylcenter enligt dansk modell, och, precis som Röda Korset, anser att den extremt dagersättningen till asylsökande måste höjas.

https://www.gp.se/nyheter/sverige/v-regeringen-angriper-%C3%A5terigen-asyls%C3%B6kande-1.102945280

Taggar