Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport: Jorden är multisjuk

Hjärtflimmer, stroke, skrumplever, cancer i bukspottskörteln, svår reumatism.
Om jorden vore en människa skulle diagnosen kunna se ut så.
Enligt en ny studie är jorden en ”multisjuk patient”.

Rovdriften på ekosystemen skakar jordens hälsa. Det är budskapet i en ny rapport. Klimat-och miljöforskarna jämför jorden med en multisjuk människa, där sjukdom i ett organ påverkar andra som också sviktar. Man visar också med skarpa siffror hur sex av de planetära gränserna passeras.
– Vi måste fokusera på alla nio planetära gränser samtidigt, säger Johan Rockström, chef för chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning i Tyskland och professor vid Stockholms universitet, till Aktuell Hållbarhet.

Den nya rapporten som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advances är framtagen av 29 forskare från åtta länder. Rapporten inkluderar alla system som formar jorden. Det gäller såväl döende korallrev som avskogning, smältande glaciärer och förorenad luft; förändringar på ett område hänger samman med förändringarna på alla andra områden.
– Biologisk mångfald är en bra indikator på alla de levande systemen på samma sätt som klimatet är för de fysiska systemen. Men för att få ordning på de två så krävs det att vi involverar andra delar och ser till att våra vatten inte är överlastade med kväve och fosfor till exempel. Allt hänger ihop, säger Johan Rockström till TT.

Jordens förmåga att stå emot påverkan från människors samhällen är kraftigt försämrad. En av medförfattarna till den nya rapporten, Ingo Fetzer vid Stockholm Resillience Center gör även en liknelse mellan jorden och ett flygplan som tidigare gått på autopilot.
– Nu måste vi själva styra planet i stället för att tro att det bara löser sig. Problemet är att vi inte vet vad alla spakar och knappar gör, säger han till TT.

Finns inget positivt i rapporten då? Jo, tre av de planetära gränserna har- faktiskt inte-passerats. Tvärtom har man lyckats vända den negativa utvecklingen. När det gäller ozonlagret har de globala åtgärder som satts in visat sig hjälpa så pass att ozonlagret har kunnat repa sig från den diagnos som sattes redan på 90-talet, när uttunningen spåddes passera gränsen. Även försurningen av haven och luftföroreningar i form av partiklar har hållit sig på rätt sida gränsen, tack vare medvetet miljöarbete.

De nio planetära gränserna är

1.Klimatförändringar.
2. Förlust av biologisk mångfald.
3. Kemiska föroreningar.
4. Förändrad markanvändning.
5. Färskvattenförändringar.
6. Övergödning med kväve och fosfor.
7. Ozonlagrets uttunning (inte överskriden).
8. Havsförsurning (inte överskriden).
9. Ökad koncentration av aerosol i atmosfären (inte överskriden).

Källa: Science Advances

Läs mer:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458

Taggar