Hoppa till huvudinnehåll

Nooshi Dadgostar talade i Almedalen

De senaste årtiondenas blinda tro på privatiseringar och marknadslösningar stod i fokus när Nooshi Dadgostar höll sitt Almedalstal.

”Därför har jag och Vänsterpartiet i dag föreslagit att man samlar det som har splittrats upp och slagits sönder, i en gemensam statlig organisation. Vi kallar den Järnväg Sverige. Den ska äga och underhålla statens järnvägsinfrastruktur och det ska ske i egen regi. Det är alltifrån rälsen och växlarna och signalsystemen, till stationsbyggnaderna och verkstäderna. Priserna ska sänkas och bli förutsägbara.

Vårt förslag skulle underlätta vardagen för miljontals svenskar. För alla som reser i jobbet eller för att hälsa på släkten. Det skulle lösa ett av de stora strukturella problemen för industrin och innebära stärkt svensk konkurrenskraft. Och allt det här, att se till att man kan lita på tågen och att de inte kostar för mycket, det är en central del av att genomföra klimatomställningen i vårt land.

Vänner, nu är tiden kommen för en ny guldålder för svensk järnväg. En svensk järnväg för de nervösa 18-åringarna på väg till festival, de semesterfirande barnfamiljerna och arbetspendlarna. Det ska vara folkets järnväg, till för oss. Det fanns en tid vi kunde lita på tågen i vårt land och vänner vi ska dit igen,” sa Nooshi Dadgostar i sitt tal.

Nooshi Dadgostar talade om hur ett samhällsbygge behöver sättas igång.

Alla våra förslag om tåget, elen och bostäderna är del av att ställa om samhället för klimatet. Om det inte finns bra bostäder i Skellefteå och en fungerande välfärd i Borlänge, då kommer ingen kunna flytta till jobben som ska genomföra klimatomställningen. Om den gröna omställningen ska genomföras behöver det byggas ut vindkraft, järnväg lagas och upprustas. Samhället måste se till att det som ska göras blir gjort.

Läs hela talet här.

Se talet i efterhand här.

Taggar