Hoppa till huvudinnehåll

Nadja Awad inför kvinnodagen: Inför en Lex Tintin

Foto: Agnes Stuber

Nyligen dödades Tintin, 8 år, av sin egen pappa, under en infekterad vårdnadstvist med mamman. –Nu räcker det. Låt oss införa en Lex Tintin. Barn ska inte tvingas umgås med sina förövare, säger Vänsterpartiets riksdagsledamot Nadja Awad, ansvarig för frågan i civilutskottet.

Tintin älskade sin katt och att cykla och hade just tappat en framtand. För en dryg månad sen hittades han död hemma hos sin pappa, som låg i en svår vårdnadstvist med hans mamma. Pappan sitter nu häktad, på sannolika skäl misstänkt för mord. Tintins mamma hade under en lång tid förtvivlat bett socialtjänsten om att pojken skulle få slippa umgås med pappan eftersom han hotat dem bägge och även pratat om att döda dem. Tintin var mycket rädd för pappan, han sprang och gömde sig när pappan kom för att hämta honom.
Ändå gav domstolen pappan rätt till umgänge och dessutom tillåtelse att vara ensam med Tintin utan att någon fanns där som kunde varna, stötta, hindra katastrofen. Att barnkonventionen blev svensk lag 2020 har uppenbart inte löst dilemmat vid svåra vårdnadstvister.

Enligt nuvarande svensk rättspraxis anses bägge föräldrarna vara lika viktiga för sina barn. De vuxnas rätt till barnet går före barnets rättigheter och vad barnet vill och känner. Barn kan även hämtas av polis om det vägrar att följa med till en förälder och det finns dokumenterade fall där pappor som dödat mammor ändå fått vårdnaden om barnet.
–Barn är i praktiken de enda brottsoffer som av samhället tvingas umgås med förövare. Det är helt absurt. Vi måste få en Lex Tintin. Inga barn ska hämtas med polis för att tillgodose förälderns rätt till umgänge mot barnets vilja, säger Nadja Awad, Vänsterpartiets riksdagsledamot som sitter som ersättare i civilutskottet, med ansvar för just den här frågan.

I januari presenterades utredningen ”Tryggare hem för barn” för att bland annat ta ställning till hur skyddet för barnet kan stärkas när en fråga uppkommer om umgänge med en förälder som har utövat våld eller gjort sig skyldig till någon annan allvarlig kränkning. Den har problematiserats starkt av Unizon och Vänsterpartiet för att den ger ett för otydligt lagförslag. Vår kritik innebär att det bör specificeras i vilka särskilda situationer det inte ska ske umgänge. Barn ska inte tvingas till umgänge med vårdnadshavare som har varit våldsam mot den andra föräldern och/eller barnet.

Sedan Tintin hittades död har också protesterna mot barns rättsosäkerhet växt i styrka, både i media, och på gatorna med demonstrationer och bland politiker. Förhoppningsvis används även *Lex Bobby, men det gör inte att Tintin eller några andra barn i framtiden skyddas preventivt vid vårdnadstvister.

Så vad skulle behövas för att inga fler barn ska behöva bli tvångshämtade av polis för tvångsumgänge med en förälder de är rädda för, än mindre bli dödade av?
Det saknas fortfarande ett tillräckligt barnperspektiv i lagstiftningen om barnets bästa, trots barnkonventionen. Detta vill vi cementera genom att domstolar inte ska kunna besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja i de fall där en förälder har utsatt den andra föräldern eller barnet för våld eller övergrepp. Men det handlar även om tillämpningen av lagen där det ofta brister. Domares barnkompetens behöver bli obligatoriskt i domarutbildningen. Det ska inte vara ett alternativ som kan väljas bort!

Under 2018 avgjordes 7 338 vårdnadsmål i domstol i Sverige. Det är en fördubbling från 2008 då 3 663 ärenden avgjordes, enligt siffror från Domstolsverket. Annika Rejmer, universitetslektor i rättssociologi har forskat länge om vårdnadstvister. Hon uppger för SR Ekot, i samband med en granskning, att drygt hälften av de vårdnadstvister som avgörs i domstolar mest är en formalitet. Den andra hälften är mörkare och de inblandade kommer från svårare förhållanden också i andra avseenden.
– Vårdnadstvister är en klassfråga. Föräldrarna är generellt socialt och ekonomiskt utsatta. De mår mycket dåligt och det är vanligt med psykisk ohälsa, säger Annika Rejmer, till SR Ekot. Enligt Annika Rejmer förekommer det ofta våld i den typen av vårdnadstvister och ”i ungefär hälften av de högintensiva tvisterna är det pappor som slår mammor”.

Så hur märks klassperspektivet och antirasismen i Vänsterpartiets politik när det gäller vårdnadstvister?
–Vi har ju en helhetssyn där patriarkalt, ekonomiskt och psykologiskt våld hänger samman och det avgör vår syn även vid vårdnadstvister, säger Nadja Awad.
–Många av kvinnorna har inte ekonomisk möjlighet att lämna den förtryckande relationen och stannar kvar längre i en utsatt situation än en kvinna med starkare ställning. På det sättet skiljer sig inte problematiken vid vårdnadstvister från problematiken i övriga samhället.
–Vi är socialister och antirasister och för oss är det avgörande att alla misshandlade kvinnor, även de som är arbetslösa, sjukskrivna, nyanlända, som inte kan språket, ska kunna lämna dysfunktionella relationer, och att de ska få sina rättigheter tillgodosedda av samhällets institutioner. Det innebär att det måste finnas både arbetstillfällen och hyresrätter med rimlig hyra. Plus självklart ett rättssamhälle där vi är lika inför lagen!

Här är nio nya förslag från Vänsterpartiet för att förbättra barns säkerhet vid vårdnadstvister:

  1. Översyn av hur vårdnadsreglerna tillämpas i praktiken.
  2. Förtydliga lagen så att polishämtning av barn bara får ske om det råder uppenbar fara för barnet. En Lex Tintin.
  3. Domare som ska döma i mål om vårdnad, boende och umgänge ska ha särskild barnkompetens.
  4. Det ska bli obligatoriskt för domstolar att upprätta särskilda barnprotokoll i mål om vårdnad, boende och umgänge.
  5. Varje barn ska ha rätt till ett eget juridiskt biträde i alla mål om vårdnad, boende och umgänge.
  6. Domstolar ska inte kunna besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja i de fall där en förälder har utsatt den andra föräldern eller barnet för våld eller övergrepp.
  7. Domstolar ska inte kunna besluta om gemensam vårdnad när båda föräldrarna motsätter sig det.
  8. Ändra i äktenskapsbalken så att kravet på betänketid vid äktenskapsskillnad tas bort.
  9. Stärk förutsättningarna för rättvisa bodelningar och motverka att bodelningar förhalas och drar ut på tiden.

Läs hela Vänsterpartiets riksdagsmotion Våld och vårdnad här:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_HA02245?fbclid=IwAR0l50mCrECMoMU7hKeuKPk7nIH4cAG_8wPw0-S7nEIhPlPcXhlB1efbXOc

*Lex Bobby kallas den svenska lag som trädde i kraft 2008 efter mordet på 10-årige Bobby Äikiä. Lagen säger att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras om ett barn dött på grund av våld eller annat brott och barnet har varit i behov av skydd.

Taggar