Hoppa till huvudinnehåll

Lärare, läkare eller angivare?

Tolv regioner säger nej till Tidöavtalets förslag om att lärare och vårdpersonal ska tvingas ange papperslösa.
– Det här är en så pass grundläggande fråga. Med en angiverilagstiftning finns det en stark risk för att människor inte söker vård, säger Patrik Liljeglöd (V), oppositionsråd i Region Dalarna till Altinget, som gjort kartläggningen.

Vreden mot Tidölagets försök att tvinga offentliganställda att ange människor som misstänks uppehålla sig i Sverige utan formalia, bara växer. Att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ska ange sjuka eller att lärare eller fritidspedagoger ska anmäla elever i förskoleklassen, strider mot yrkesetiken. Det skulle dessutom göra att många människor i en utsatt situation hamnar i ännu större utsatthet.
”Förslag om angiveri gör inte utvisningsbesluten mer verkställbara. I stället fördjupar det endast det skuggsamhälle som regeringen och Sverigedemokraterna säger sig vilja bekämpa.” som Vänsterpartiets Tony Haddou mfl skriver i en debattartikel nyligen.

”Angiverilagen bör döpas om till Lex Stasi” anser Fanny Jönsson i en ledare i Aftonbladet.

Flera namninsamlingar och demonstrationer är också aktuella, bland annat av Skiftet.

Sedan tidigare har en lång rad fackförbund och sjukvårdsdelegationen hos Sveriges Kommuner och Regioner krävt att Tidöregeringen omgående drar tillbaka sitt förslag.
– Vi vill att hälso- och sjukvårdspersonal undantas från anmälningsplikten. Det kommer vara vår ståndpunkt, sa delegationens ordförande Rachel De Basso (S) till Altinget före sommaren.

När tidningen Altinget nu gjort en kartläggning bland landets regioner är trenden densamma. Det blir tydligt nej bland en majoritet av regionerna redan innan direktiven kommit upp på bordet.
Bland dem som säger nej redan nu hittar vi region Skåne, Norrbotten, Örebro och Gotland, vilket innebär att 12 av 21 regioner visat genom skrivelser eller uttalanden att de är emot och i tre till finns initiativärenden och motioner som snart ska behandlas.

Flera kommuner har också invänt mot att deras personal skulle tvingas ange människor som söker deras vård och stöd, till polisen och migrationsverket. Uppsala tillhör de kommuner som protesterar mot regeringens planer på angiverilag.
– Vi tycker inte det är rimligt att lärare som ska hjälpa elever, eller en socialarbetare som ska skapa tillit, plötsligt ska agera gränspoliser, säger kommunstyrelsens vice ordförande Tobias Smedberg (V), till tidningen Arbetet.
– Det här handlar dels om att vi inte vill ha ett angiverisamhälle men också om att det är dåligt för de som jobbar i den kommunala välfärden.

Altingets kartläggning visar också att det inte är avgörande för ställningstagandet om det är vänster eller högermajoritet i regionerna. Även många regioner med högermajoritet säger nej.

Läs om kartläggningen av regionernas inställning i Altinget

https://www.altinget.se/artikel/tolv-regioner-sager-nej-till-informationsplikt

Fanny Jönssons ledare i Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/BWEeq9/angiverilagen-bor-dopas-till-lex-stasi

Vänsterpartiet debattartikel, av Tony Haddou, migrationspolitisk talesperson, Carina Örgård, regionråd Västra Götaland och Marie Brynolfsson, kommunalråd Göteborgs stad.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dwB6lj/kravet-fran-v-dra-tillbaka-angiverilagen

Skiftets namninsamling – Stoppa angiverilagen!

https://agera.skiftet.org/campaigns/stoppa-angiverilagen

Taggar