Hoppa till huvudinnehåll

Jessica Wetterling om spionlagen: ”Man öppnar Pandoras ask”

Igår röstades den så kallade spionlagen igenom i riksdagen. Undersökande journalister och anställda som upptäcker oegentligheter i stat, myndigheter eller företag riskerar att bedömas som säkerhetsrisker och kan straffas för brottslig verksamhet.

Det enda partiet som konsekvent stått upp emot den rättsosäkra lagen är Vänsterpartiet.

– Det här kommer leda till stor osäkerhet bland visselblåsare och journalister. Man öppnar Pandoras ask, sa Jessica Wetterling, vår ledamot i konstitutionsutskottet.

Trots allvarliga varningar från bland andra SVT, SR , reportrar utan gränser, Sveriges mest kände visselblåsare Anders Kompass och Mikael Ruotsi, lektor i konstitutionell rätt, röstade riksdagen ja till att förändra i Sveriges grundlag. Den nya lagen innebär att den som granskar Sveriges utlandsförehavanden, på ett sådant sätt att det anses innebära ”allvarligt men” för Sveriges förhållande till en annan stat, kan dömas till fängelse.

Socialdemokraterna och Moderaterna, de två stora maktpartierna, försökte från riksdagens talarstol förklara att pressen inte alls hotas av inskränkningar utan att man tagit höjd för avslöjanden i lagen. Om avlöjanden anses ”försvarliga” ska det inte vara brottsligt. Men vad som ska bedömas vara ”försvarligt” är ytterst oklart.

Centerpartiet, SD och, överraskande för många, Liberalerna, som när de inte satt i regeringen var emot, röstade för lagen. Miljöpartiet däremot, som när de var en del av S-regeringen röstade för, var nu emot.

Ett enda parti har varit konsekvent i sitt motstånd mot spionlagen. Vänsterpartiet. Vår representant Jessica Wetterling var mycket aktiv både före och under debatten och hade tillsammans med Miljöpartiet lämnat in en begäran om att förslaget skulle vila ett år och utredas mer noga.

– Oftast när man gör grundlagsförändringar är avsikten god. Men, det här är ett förslag som är präglat av naivitet och kommer att leda till en stor osäkerhet bland visselblåsare, journalister och publicister om vad som kommer att vara brottsligt eller inte att publicera. Det här förslaget är helt oproportionerligt, sade riksdagsledamoten Jessica Wetterling (V) under debatten.

Jessica Wetterling var även mycket kritisk mot att de som stöder spionlagen inte svarat tydligt på mediernas frågor om vad lagen innebär i form av rättsosäkerhet och undergrävande av demokratin och hon varnade för att en sådan strategi hotar att också öka politikerföraktet.

–Det är verkligen problematiskt. Man säger ju att en det finns en försvarlighet inbyggd i den här lagen men Säpo har ju befogenheter att använda sig av hemliga tvångsmedel och det kan göra att visselblåsare inte vågar prata med journalister, menar Jessica Wetterling.

Klockan 16.03 skedde omröstningen. 270 röstade för, 37 sa nej, 42 var frånvarande.

Den nya lagstiftningen träder i kraft 1 januari 2023.

Taggar