Hoppa till huvudinnehåll

Gudrun Nordborg: ”Hovrättsdomen visar på bristande barnkompetens”

Upprördheten är stor efter att hovrätten har friat en 50-årig man för våldtäkt mot en 10-årig flicka, eftersom man varit osäker på hur ordet ”snippa” ska tolkas enligt ordboken.
–Det här sätter barns rättsliga utsatthet i blixtbelysning. säger Gudrun Nordborg, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson.

Sällan har Svensk ordbok haft större betydelse än i fallet med den 10-åriga flickan som kallat sitt könsorgan ”snippa” i polisförhör, som sedan spelades upp i rättssalen. Nyheten om att mannen friats har också väckt starka reaktioner utanför rättssalen. Alla stora medier har bevakat och tusentals inlägg på Twitter och Instagram har delats under hashtaggen #jagvetvadensnippaär.

På sidan fyra i den uppmärksammade hovrättsdomen där en 50-årig man frias för våldtäkt står det så här:
”Hovrätten har alltså funnit att åklagarens påstående att XX fört sin hand innanför målsägandens shorts och trosor, hållit på hennes snippa och haft ett finger inne i snippan är styrkt. ”

Trots det frias mannen av tre ledamöter, enbart en ville fälla.

–Det är barockt. Flickan säger ju att fingret har varit ”inne” och till och med ”långt inne”, vilket också rätten anser styrkt. Hovrätten förstår inte ordet ”snippa” och hänger sedan upp sig på den exakta ordalydelsen.

–Varför konsulterade de inte en barnexpert istället för en ordbok? säger Gudrun Nordborg, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson.

Mannen ifråga var tidigare dömd till tre års fängelse av tingsrätten. När målet behandlades i hovrätten för västra Sverige skriver domstolen alltså dels att de visserligen tror på vad flickan berättat men att det ändå varit oklart vad hon egentligen menat med ordet ”snippa”. För att ta reda på vad en ”snippa” är har ledamöterna läst på i Svensk ordbok där ordet beskrivs som ”kvinnans yttre könsorgan”. Åklagaren hade enbart ”våldtäkt mot barn” med i gärningsbeskrivningen och tre av rättens ledamöter tyckte då inte, på grund av sin egen oklarhet inför ordet ”snippa”, att det kunde vara ställt utom rimligt tvivel att det var våldtäkt.

Någon annan gärningsbeskrivning fanns inte med, alltså blev mannen friad.

–Domen ger en blixtbelysning av barns svaga position i ett rättssystem skapat av och för vuxna. Normer och principer utgår dessutom fortfarande främst från ett manligt perspektiv, säger Gudrun Nordborg. Idag får barn inte heller närvara på plats, utan det är enbart videoförhör som spelas upp och då kan man heller inte ställa följdfrågor.

–Huvudfrågan är den allvarliga brist på både våldskompetens och barnkompetens som domstolen visar. Det är uppenbart att många domare, trots lång erfarenhet, behöver vidareutbildning när det gäller brott mot barn.

Åklagaren i den uppmärksammade hovrättsdomen, Eva Lotta Swahn, har på onsdagen lämnat in en begäran om överklagande.

Taggar