Hoppa till huvudinnehåll

Fisksätra: ”Inte utsatt utan eftersatt”

Till skillnad från både S-märkta och blåbruna utspel om segregationen – som ensidigt pekar ut dem med annan bakgrund och inte minst ekonomiska resurser – anser Vänsterpartiet att vi löser segregationen med social rättvisa och ekonomisk omfördelning, genom att bryta på allvar med klassamhället och rasismen.

För tio år sedan var Fisksätra i Nacka ett fungerande närsamhälle, med tre kommunala skolor. Nu har man hamnat på polisens lista över utsatta områden. Rött åkte till Fisksätra för att prata med boende, föräldrar och Vänsterpartiets lokala företrädare om vad det egentligen betyder när skolan inte längre går att lita på.

Solen steker över de gula höghuslängorna där 9 000 människor bor. Många är flerspråkiga och har annan bakgrund än svensk. Nacka är till skillnad från andra välgödda svenska kommuner ett skarpt klassamhälle i sig självt. Här gränsar Solsidan-Saltsjöbaden direkt till Fisksätra. Här har fastighetsbolaget Stena, som tagit över efter det nedlagda kommunala fastighetsbolaget, huggit ner alla buskar, träd och blommor vid centrum. När Vänsterpartiet i Nacka undrade varför hänvisade Stena till att polisen sagt att det var risk att den gröna växtligheten blev en knarkgömma, men polisen har svarat att det inte stämmer, berättar Lisa Rasmussen, gruppledare för Vänsterpartiet Nacka.

– Jag vänder mig starkt mot att beskriva Fisksätra som ett utsatt område. Det är inte utsatt utan eftersatt.

Fisksätra undervärderas och får betydligt färre resurser och stöd i kommunen, betonar Lisa Rasmussen. Till skillnad från exempelvis området Tippen i närheten där det bor många moderater.

– När de klagade över förtätning fick de genast gehör och kommunledningen ändrade sig men ingen i moderatstyret här lyssnar på Fisksätrabornas protester. Det är så uppenbart en klassfråga. När man ska placera en simhall hamnar den i Saltsjöbaden, det rika området där flera dessutom har egna pooler, inte här där den verkligen skulle behövas, och den planerade multihallen som skulle placeras här fick en halverad budget.

– Många som bor här i Fisksätra betraktar Stena, fastighetsbolaget, som om det vore kommunen. Det är ju Stena som bestämmer här.

I inomhuscentrum pågår renoveringsarbete och flera butiker är stängda. En av få platser som är öppna är biblioteket. Här sitter flera mindre barn och ritar och pysslar. Det gör de både på sommarlovet och under resten av året på eftermiddagarna när de egentligen skulle vara på fritids, berättar Alena Jukic, som jobbar på Fisksätras bibliotek och är trea på Vänsterpartiets kommunlista i Nacka.

– Många barn så små som 7–10 år har inget annat val än att driva runt i centrum och de kommer till oss på biblioteket, det enda stället som är öppet. Det är klart att de får vara här. Några föräldrar väljer att barnen inte ska gå på fritids för det är för dyrt, men det är också för att föräldrarna inte hinner hem från jobbet för att hämta dem och då får man kritik från fritidspersonalen. Barnen får heller ingen egen nyckel för föräldrarna vill inte att de ska gå hem själva.

– Varför finns ingen parklek, för nu har biblioteket blivit en barnförvaring på eftermiddagen? Vi är inte heller utbildade för att ta hand om barn, och en del barn behöver verkligen röra på sig och vara ute, säger Alena Jukic.

“Förändring kan bara ske genom att vi förändrar allas villkor tillsammans”, säger Lisa Rasmussen, gruppledare för Vänsterpartiet i Nacka, här stående utanför friskolan Viktor Rydberg, den enda skola som numera finns här.

Boende vräks för att medelklassen ska flytta in

I Fisksätra har de tre kommunala skolorna Lännboskolan, Internationella skolan och Alléskolan lagts ner på grund av vikande elevunderlag efter friskolereformen. Istället får många barn åka till Myrsjöskolan, eller Björknäs på andra sidan viken, en resa på minst 45 minuter med buss och minst ett byte.

Den enda skolan som finns i Fisksätra är numera den som drivs av stiftelsen Viktor Rydberg och själva skolfastigheten ägs av fastighetsbolaget Stena. Här får många av barnen inte plats och Viktor Rydberg har begärt extra pengar för att de barn som trots allt får plats ofta har extra behov.

– De har inte fått det än, men högerstyret funderar på att lägga 7 miljoner i ett tillägg för barns språkutveckling, för hela kommunen. Vår budget låg på 72 miljoner mer för skolan bara, säger Lisa Rasmussen.

I ett 27-punktsprogram från den styrande majoriteten där moderaterna är störst skriver man uttryckligen att lösningen på problemen i Fisksätra är att komplettera befolkningen, med andra som är friskare och har högre löner. Nacka kommun inspireras tydligt av vad som sker i Danmark, där bostäder i utsatta områden rivits för att som det heter ”bryta segregationen”. Samma sak händer nu i Östra Göinge i Skåne, där miljonprogrammet Hanaskog rivs för att istället bygga townhouses för medelklassen. Stena fastigheter har redan satt renovräkningar i system för att bli av med mindre eftertraktade hyresgäster och fastighetsbolagets så kallade ”trygghetsvärdar” berättar att en uppgift de fått av Stena är att ta reda på var det bor andrahandshyresgäster som kan vräkas.

Alena Jukic som jobbar på Fisksätras bibliotek berättar att många mindre barn driver runt i centrum och kommer till biblioteket, det enda stället som är öppet. Fatou Bojang som bott i Fisksätra hela livet säger: “Vår otrygghet handlar främst om våra livsvillkor”.

Skolan är ett nav för att närsamhället ska fungera

I en intervju i SvD uttrycker skolminister Lina Axelsson Kihlblom att det inte är nödvändigt att ha kvar skolor i utsatta områden, att det kan vara bättre att flytta på barnen som bor där, att de inte ”bra för varandra”.

– Det går helt på tvärs med hur vi ser på skolan, säger Lisa Rasmussen. Vi vill ju visa hur viktig skolan är som ett nav för att närsamhället ska fungera.

– Vi säger inte att det här är ett dåligt område, det vore ju som att säga att vi som bor här är dåliga, det är ju inte barnen som ska flyttas på. Och när vi flyttar flyttar ändå de vita medelklassföräldrarna sina barn, enligt ”white flight”, säger Fatou Bojang.

– Man demoniserar våra områden och kallar dem utsatta istället för att ta tag i den verkliga problematiken, säger Hayat Hassan.

Hennes tre barn går på tre olika skolor.

– Vi är ju två vuxna i familjen och har fasta inkomster så vi har det ganska bra, men hur ska jag hinna hämta och lämna dem? Och de hinner inte hem för att gå på någon fritidsaktivitet eftersom det är såna långa resvägar.

“Man demoniserar våra områden och kallar dem utsatta istället för att ta tag i den verkliga problematiken” säger Hayat Hassan.

Så var finns hoppet och planen? Vad vill Vänsterpartiet i Nacka göra åt situationen?

Lisa Rasmussen:

– Skolan är kärnan i en ort! Vi tycker att det måste finnas en kommunal skola i Fisksätra. I väntan på att marknadsskolan avskaffas måste vi få skolpeng efter behov, och när det gäller fritids ska det vara låga eller inga avgifter och tillräckligt med personal för att det ska vara bra verksamhet.

Hur får ni Fisksätra på fötter i valet?

– Vi bryter mot föreställningen att lösningen för att få ett bättre liv är att flytta. Förändringen kan bara ske gemensamt, genom att vi förändrar allas villkor tillsammans, säger Lisa Rasmussen.

– Fisksätraborna måste få representera sig själva! Vi måste också förändra vår representation, även i Vänsterpartiet. Vi behöver rekrytera folk som bor här i Fisksätra! säger Hayat Hassan.

– Polisdiskussionen är helt felvänd, polisen själva säger att de inte kan lösa det här utan hjälp av skola och socialtjänst. Polisen kommer ju inte förrän brott har skett. Vi pratar ju om att göra saker innan de skett! säger Alena Jukic.

– Och drömmen ska inte vara att flytta, utan att stanna i Fisksätra! säger Fatou Bojang

Välfärdsexperimentet började i Nacka

Det var i Nacka kommun de svenska marknadsexperimenten med välfärden började.
Under 80-talet drev främst Moderaterna och dåvarande Folkpartiet på om att vinstdrivna företag skulle få driva förskolor. Den socialdemokratiska regeringen var först emot och beslöt 1984 om den så kallade ”Lex Pysslingen”, en lag som förbjöd statsbidrag till förskolor som drevs som aktiebolag. Men 1986 kom man på en modell som innebar att ”Lex Pysslingen” kunde rundas och då startades det första privatägda och vinstdrivna förskoleföretaget, Pysslingen, i just Nacka. Etableringen av Pysslingen kom sedan att fungera som en dörröppnare för privatiseringen av hela skolsystemet, och övriga välfärden.

Kommentar

Daniel Riazat

Utbildningspolitisk talesperson (V)

– Jag har varit i Fisksätra på V Nackas träffpunkt ”Soppa &Politik” och pratat med flera av dem som är med i reportaget och jag känner verkligen av både deras frustration, men också en stark energi och vilja att förändra tillsammans med dem som bor där.

– Som utbildningspolitisk talesperson är jag ju helt överens med vad de säger att skolan är ett viktigt nav och vi har ju kursen klar för oss – marknadsskolan måste avskaffas! Med det menar jag att aktiebolagen inte ska tillåtas att vara verksamma i skolsektorn överhuvudtaget. I somras presenterade Vänsterpartiet också en konkret plan med sex punkter: vinstförbud, att skolpengen ska fördelas efter elevernas behov, bort med de segregerande köerna, ny behovsprövad tillståndsprövning av skolinspektionen för nya friskolor, stopplag för utförsäljning av skolfastigheter och att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor.

– För mig är det ingen tvekan: att avskaffa marknadsskolan är högsta prio inför valet!

Taggar