Hoppa till huvudinnehåll

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är det enda partiet som går till val på en stärkt välfärd, det enda partiet med en plan som skyddar svenska hushåll och svensk industri från rusande elpriser och partiet med den mest ambitiösa planen för klimatomställningen. Men det finns fler anledningar att lägga din röst på Sveriges enda riktiga vänsterparti. Läs mer om några av dem här!

 • Vi gör Sverige jämlikt
  I vår budget presenterar vi en konkret plan för ökad jämlikhet. Höjda skatter på kapital, förmögenheter, arv, gåvor och fastigheter finansierar satsningar på välfärden, socialförsäkringarna, bostads- och infrastrukturfinansieringar samt sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare. På så sätt ökar vi jämlikheten samtidigt som vi stärker välfärden.
 • Vi fixar jobben – och satsar på klimatet
  Med Vänsterpartiets stora klimatsatsningar på 70 miljarder per år i tio år skapas 80 000 nya jobb i privat sektor. Grön omställning måste vara röd. I slutändan är det människor som drar rälsen och ledningarna, som sätter upp vindkraftverken, som renoverar husen. 80 000 personer ska få jobb och det de ska göra är att ställa om Sverige för klimatet. Vi ska pressa ned utsläppen och vi ska pressa ner arbetslösheten.
 • Försvara anställningsskyddet
  Vänsterpartiet är i nuläget det enda parti som står upp för ett starkare anställningsskydd. Vi kommer att fortsätta lyfta kraven, inte kompromissa med våra värderingar. Vår arbetslinje innebär också betydligt bättre jobb. Istället för osäkra låglönejobb ska människor få utbildning och trygga jobb man kan leva på.
 • Alla har rätt till bra vård
  Vänsterpartiet värnar en vård som finns där i alla delar av livet och som är tillgänglig över hela landet. I ett rättvist Sverige ges vård efter behov, inte först till den som har en privat sjukvårdsförsäkring. När vinstjakten får styra vården så prioriteras de patienter som är lönsammast att behandla, istället för de som verkligen behöver vården mest. Vänsterpartiet tycker inte att vinstsyftande företag ska kunna bedriva verksamhet med skattemedel i sjukvårdens kärnverksamheter.
 • Stoppa marknadsskolan
  Som enda land i världen råder fri dragningsrätt i Sverige på de skattemedel som ska gå till våra barns utbildning. Dessutom leder marknadsskolan till betygsinflation, segregation och ökad ojämlikhet. Vänsterpartiet lovar se till att vinstdriften ska ut ur klassrummen.
 • Bort med karensdagen
  Karensdagen är ovärdig ett rikt välfärdsland och en klasslagstiftning som drabbar samhällsbärare i arbetaryrken. Kostnaden för en slopad karens i enlighet med Vänsterpartiets förslag beräknas till totalt 5,4 miljarder per år. För oss är det en prioriterad fråga.
 • Bekämpa kriminaliteten på riktigt
  Alltför ofta lyfts repression och hårdare tag upp som lösningar istället för att ta itu med problemen på allvar. Det kräver nämligen omfattande förebyggande insatser. Vissa straff kan behöva höjas men mycket mer fokus måste riktas mot att förhindra rekryteringen av nya barn till gängkriminalitet genom att satsa på skola och fritidsverksamhet, socialtjänst och minskad trångboddhet.
 • Bygg bra bostäder som folk har råd att bo i
  Vi stoppade marknadshyrorna. Nu är det dags att rikta fokus på nybyggande, av billiga, bra hyresrätter som vanliga människor som du och jag faktiskt har råd att bo i.
 • Höj pensionerna för de fattigaste
  Vänsterpartiets krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister var att få till en kraftig höjning av pensionerna. Resultatet blev garantitillägget, den största pensionsreformen i modern tid. Det ger 1 000 kronor mer till en miljon pensionärer.
 • Förbättrad sjukförsäkring
  Vänsterpartiets förändringar av sjukförsäkringen började gälla nu i januari. Fler än i dag beviljas rätt till ersättning. En ny trygghetspension införs så att äldre arbetskraft inte utförsäkras. Taket höjs i sjukpenningen. Grundersättningen höjs med 1 000 kr i sjuk- och aktivitetsersättningen. Funkisskatten tas bort så att alla med sjuk- och aktivitetsersättning har samma skattenivå som andra löntagare haft det här året. Taket höjs i bostadstillägget till 7 500 kronor för alla.
 • Fri kultur
  Vi lever i en tid då högerpopulistiska krafter försöker styra information och innehåll allt hårdare. Därför är det särskilt viktigt att satsa på och utveckla folkbiblioteken, folkbildningen och public services oberoende ställning. En fri kultur är avgörande för en stark demokrati.
 • Antirasism
  För oss har alla människor lika värde, oavsett kön, etnicitet, hudfärg, religion eller sexualitet. Att ställa utsatta grupper mot varandra är en gammal idé som bara gynnar eliten. Arbetarrörelsen och de demokratiska krafterna däremot tjänar på att hålla ihop. Vi har gemensamma intressen, och bara tillsammans kan vi lösa problem och nå framgång.
 • Feminism
  Vi i Vänsterpartiet är självklart feminister. Det innebär att vi ser att män generellt överordnas kvinnor i vårt samhälle. Vi arbetar för jämställdhet på flera nivåer och alla områden. Vi driver på för arbetstidsförkortning och för höjda löner i kvinnodominerade yrken, kämpar för att kvinnor och tjejer ska slippa utsättas för mäns våld och vill att kvinnojourernas verksamhet ska garanteras långsiktigt stabila ekonomiska lösningar. Vi värnar den fria aborträtten och anser att varje kvinna ska få verktyg för att säga nej när någon kliver över hennes egna gränser.
 • Nej till Nato
  Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt Natomedlemskap. Militär alliansfrihet är den bästa grunden för en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning.
 • Ekonomisk demokrati
  Vänsterpartiet vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärd, bostadspolitik och infrastruktur som el, järnvägar och annan kollektivtrafik. Bara ett starkt samhälle kommer att klara utmaningen att stoppa klimatförändringarna, minska de ekonomiska orättvisorna och skapa en bättre framtid för alla som bor i vårt land.

Politikens uppgift är att förändra och ta ansvar. Politiker måste sluta skjuta ifrån sig ansvaret på marknaden eller på att enskilda människor gör dåliga val.
Om du vill se fler politiker som gör något istället för att bara prata – rösta på Vänsterpartiet!

Taggar