Hoppa till huvudinnehåll

Dags att införa en hyresakut

Mitt i krisen kräver fastighetsägarna tre gånger så mycket i hyra.
Hyresgästföreningen varnar för följderna och kommer med ett skarpt förslag – inför en hyresakut för att skydda hyresgäster som redan har det tufft ekonomiskt.
— Vänsterpartiet ser positivt på Hyresgästföreningens förslag om en statlig fond – en hyresakut – för de hyresgäster som har svårt att betala sin hyra, kommenterar Malcolm Jallow, Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson.

Månadsskiftet närmar sig med större oro för många hyresgäster. Hyran ska in, men hur? Du kanske står där med ett osäkert gigjobb, om något, och flera barn att försörja, eller du kanske pluggar eller har en låg pension. Utöver att många redan har det tufft ekonomiskt kräver fastighetsägarna tre gånger så höga hyreshöjningar i årets förhandlingar jämfört med tidigare år, vilket kommer att påverka alla landets tre miljoner hyresgäster, men de som redan har det tuffast förstås mest.

Nu agerar Hyresgästföreningen resolut och menar att det är dags att gå in med en kraftfull och snabb reform för att hindra att barnfamiljer vräks och att fler blir hemlösa. De föreslår inrättandet av en hyresakut – en statlig fond för hyresgäster som har svårt att betala sin hyra i krisen.

Hyran är redan den enskilt största utgiften varje månad och den tar bara mer och mer av hyresgästernas disponibla inkomst. För några kanske inte en höjd hyra innebär annat än att de får dra in på ett teaterbesök eller en resa, men för den som redan har svårt att klara basförsörjningen med mat, el, telefon, vardagskläder, innebär de kommande hyreshöjningarna att det helt enkelt inte går att få ihop tillvaron längre. När dessutom inflationen har urholkat våra inkomster och priserna på mat skjutit i höjden befinner sig många hyresgästers hushållsekonomi på bristningsgränsen.

Marie Linder och Erik Elmgren, förbundsordförande respektive förbundschef på Hyresgästföreningen, skriver om förslaget med hyresakut och varför det behövs en sådan, på debattsidan i Aftonbladet. De ger också ett exempel på hur hyreshöjningen drabbar en förskollärare.
”På bara två år kan vi se att en ensamstående förskollärare med ett barn har förlorat nästan en fjärdedel av sina ekonomiska marginaler. Det innebär 20 000 kronor mindre om året att röra sig med till sig och sin familj, efter att de nödvändiga utgifterna är betalda..Det är förlorad utveckling av hushållsekonomin som motsvarar 80 procent av en förskollärares disponibla månadslön under 2023. En ohållbar situation för många familjer. ”

Regeringens satsning på elstöd, som utformats så att de rikaste fått mest, lär inte räcka till för dem som verkligen behöver stöd i krisen, menar Hyresgästföreningen.
”För att dämpa krisens konsekvenser för hyresgäster och för att minska risken för hemlöshet och livslångt utanförskap föreslår vi därför inrättandet av en statlig fond – en hyresakut – för den hyresgäst som har svårt att betala sin hyra.” skriver Linder och Elmgren i Aftonbladet.

Förslaget om en hyresakut ska likna bostadsbidragen, med vissa avgörande skillnader. Inkomstgränserna ska höjas med det dubbla så att fler hushåll har möjlighet att få ekonomisk hjälp. Hyresakuten ska också vara öppen för fler att söka stöd i, alltså även pensionärer och ensamstående, inte bara unga under 29 år och barnfamiljer.

Det här förslaget är inte tänkt att ersätta långsiktiga satsningar på stärkt välfärd betonar Hyresgästföreningens företrädare.
”Men vi kan heller inte vänta på stora och tidskrävande reformer när allt fler nu hamnar under fattigdomsgränsen” skriver Marie Linder och Erik Elmgren i Aftonbladet.

Kommentar om hyresakuten från Malcolm Jallow, Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson:
— Den ekonomiska krisen slår hårt mot många hyresgäster. Kraftigt höjda matpriser och höjda hyror gör att många hyresgäster har svårt att få ihop sin vardagsekonomi. Hyresgästföreningens förslag skulle dämpa krisens effekter och minska risken för vräkningar och hemlöshet.

— I början av pandemin, våren 2020, lade Vänsterpartiet fram ett liknande förslag: En statlig hyresgaranti för att stödja hyresgäster som drabbats av inkomstbortfall till följd av Coronakrisen.

— Vårt förslag hade en lite annorlunda utformning, men syftet och målet var detsamma: att underlätta för ekonomiskt pressade hyresgäster och undvika vräkningar/hemlöshet. Vi fick dock inte stöd för vårt förslag i riksdagen.

— Vi förutsätter att övriga partier kan tänka om och inse behovet av ett riktat stöd till hyresgäster som har svårt att betala sin hyra i den ekonomiska krisens spår

— Om regeringen kan lägga miljarder på elstöd till villaägare bör man även kunna ge stöd till de hyresgäster som har svårt att betala sin hyra, avslutar Malcom Jallow.

Hyresgästföreningens nya förslag om hyresakut:

https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/extern-nyhet/hyresgastforeningen-vill-se-en-hyresakut!tt-3344685/

Vänsterpartiets förslag om hyresfond

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mR9eK0/v-infor-hyresfond-for-att-undvika-vrakningar

Mer om Vänsterpartiets politik för hyresrätten

https://www.vansterpartiet.se/var-politik/politik-a-o/hyresratter/

Taggar