Hoppa till huvudinnehåll

Folket enda botemedlet mot Trump

Jag har många ord för Donald Trump. Populist är betydligt trevligare än något av dem.

Ingenting Donald Trumps motståndare har gjort, har hjälpt honom mer än att bli beskriven som en ”populist”; ordagrant en politiker som står för folkets intressen mot eliten, eller i vardagligt tal en person som kan tala så att folk begriper. När välmenande demokrater betecknar fascister och högerextrema krafter som populister tvättar de i själva verket deras byk.

Och det är bara ett av flera sätt. När demokrater påstår att fascisters anhängare är evigt förlorade för argument, och därmed ger upp stora delar av befolkningen, hjälper det dem att få en säker väljarbas. När de kallar högerextrema väljare för okunniga och obildade hjälper de dessa partiers väljare att avsky progressiva partier. När de avskriver hela kategorier, oavsett om det rör sig om män, vita eller landsbygdsinvånare, hjälper de fascister att skapa identifikation med just dessa grupper.

I sak är alla dessa idéer märkliga med tanke på att en del av de väljare som nu hjälpt Trump till makten förra gången valde Barack Obama till president. Men framförallt finns det ingen människa som blivit övertygad om att byta åsikt genom att bli utmålad som hopplöst förlorad, okunnig eller tillhörande fel befolkningskategori (möjligen skrämd till tystnad, och därefter hämndlysten).

Jag tror inte ord som populism fångar vad vänstern bör vara, men den bästa utmanare en sådan som Trump kan ha är en vänster som står för vanligt folks intressen och kan tala så att människor begriper. Det kan mycket väl, såsom i USA, vara en rörelse som börjar på universiteten och i större städer, men i slutändan måste den ta sig långt, långt vidare ut till de orter och arbetsplatser som högern intagit.

USA:s nye president inleder nu den största omfördelningen av rikedomar från landets arbetar- och medelklass till landets rikaste, med hjälp av skattesänkningar, avvecklingen av sjukförsäkring, miljö- och företagsregleringar.

De rika blir nu ännu rikare. Kvinnor, arbetare, svarta och latinos drabbas särskilt hårt.

Om avspänningen med Ryssland verkligen blir av är det inte osannolikt att farliga konfrontationer med andra länder som Kina ökar med Trump som ledare. Sannolikt kommer få goda saker ut av Trumps period, förutom att extremhögerns oförtjänta titel som folkets försvarare äntligen kan börja raseras.

Taggar