Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterfest när V växer

Det var längesedan så många valde att gå med i Vänsterpartiet som det är just nu. Jag tror att jag delvis vet varför.

På många ställen där Vänsterpartiet varit som starkast var de sista veckornas valrörelse en utdragen festival av politik. Familjefester som fyllde parkerna, blåsorkestrar, musikfestivaler, möten och debatter om det allra viktigaste. När Vänsterpartiets cykelpatrull kom till ett nytt område applåderade folk. Där Jonas Sjöstedt talade kom hundratals, ibland tusentals. På många av de ställen där Vänsterpartiet drog fram – som Majorna i Göteborg, Sorsele i Västerbotten och Tensta centrum utanför Stockholm – växte vi till 25 procent eller mer.

Valet ska ses mot en mörk bakgrund av växande högerextrema rörelser i världen och ett allt mer akut klimathot. Vad som inte är lika uppenbart är att den hotfulla situationen gör att fler än tidigare blir politiskt aktiva. Årets val i Sverige såg till exempel ett trendbrott för unga, som går in i politiska partier och ungdomsförbund. I många europeiska länder växer just vänsterpartierna. Det är en ny vänstergeneration, övertygad om att de stora problemen måste lösas, och som istället för att se enskilda problem, ser sambanden mellan klimathot, fascism, kvinnors rättigheter och det ekonomiska systemet.

Kriser innebär inte bara elände – de erbjuder en realistisk chans att göra någonting åt saker som är grundläggande fel. För första gången på mycket länge diskuteras nu de problem som aldrig lösts: Hur kan vi ändra fördelningen så att inte allt mer går till den rikaste procenten? Hur kan vi få hela länder, istället för bara storstäder, att fungera för sina medborgare? Hur kan vi bygga ett bättre samhälle
med de förändringar som krävs för att rädda klimatet? Hur kan kvinnor och män äntligen bli jämlika? Vad krävs för
att demokratin ska vinna över desinformation och misstro?

Tider av förändring är inte så fridfulla som de verkar i historieböckerna. Det är tider av både hopp och förtvivlan, och det är just då folk tar ställning. Det är just nu vi behövs. Det är just vi, och alla andra goda krafter som finns där ute. Nu är det dags att förändra världen.

Taggar