Hoppa till huvudinnehåll

”Vi behöver en metoo i abortfrågan”

Aborträtten är under attack i flera länder. I Polen protesterar hundratusentals mot abortlagarna. Rött träffade Marta Lempart, grundare av Ogólnopolski Strajk Kobiet, tillsammans med Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk.

Agnieszka, 37, var gravid med tvillingar, men läkarna vågade inte agera när först den ena tvillingen, sedan den andra dog i hennes mage, eftersom läkarna riskerade att dras inför rätta för brott mot abortlagarna.

Efter en månad dog Agnieszka själv, av trolig blodförgiftning.

”Wypierdalać”, vilket betyder ”fuck off”, skanderade demonstranterna som tågat mot vice premiärminister Jaroslaw Kaczynskis bostad.

Protesterna mot abortlagarna började i små och medelstora städer redan 2016. Hundratusentals kvinnor under svarta paraplyer och med skidglasögon mot tårgasen har vågat trotsa den allt mer arroganta antifeminismen och högernationalismen.

– Hemlighetsmakeriet har brutits, vi gömmer oss inte i skuggorna längre och vår pro-abort-aktivism når ut och får ett brett erkännande, säger Marta Lempart, strejkledare och förgrundsgestalt för protesterna.

Polens abortlag är Europas strängaste vid sidan om Maltas. För ett år sedan skärptes den ytterligare efter en dom i Högsta Domstolen som tog bort undantaget från abortförbudet vid livshotande fosterskador. Det är också olagligt att hjälpa någon att göra abort, ändå hjälper Strajk Kobiets systerorganisation till med ungefär 90 tidiga aborter per dag. De informerar kvinnor hur de ska ta dagen-efter-piller, som importerats, om kvinnorna behöver göra en kirurgisk abort hjälper de även till med resan. Men naturligtvis har de nya repressiva lagarna gjort att många kvinnor som bor oländigt till och har små ekonomiska möjligheter, får föda barn mot sin vilja.

Fortfarande sköter också många kvinnor sina egna aborter diskret, och håller tyst.

– Vi skulle behöva en metoo inom abort! En av tre kvinnor i Polen har gjort en abort, det betyder även att en av tre väletablerade kvinnor har gjort en abort, och även de borde kunna träda fram och hjälpa till, säger Marta Lempart.

Lång trend med fri abort
I Europa finns en lång trend med öppnande för fri abort, även i länder som Portugal, Spanien, Slovakien och Irland. Malin Björk påminner om att EU-parlamentet i somras röstade igenom en rapport för att stärka SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Nästa steg var en rapport med fokus på lagstiftningens roll, demokratin och respekten för kvinnor. Den handlade specifikt om situationen i Polen, men också generaliserat.

– Vad som har förändrats är att det är en backlash i Polen, där kvinnor åter måste ta till gatorna för att stå emot konservativa, repressiva strömningar, säger Malin Björk.

Vi ser också attacker mot kvinnors rättigheter i USA, Brasilien och Ryssland. Vad beror backlashen på?
– Det finns två huvudsakliga förklaringar, svarar Marta Lempart.

– Den första gäller finansieringen, den andra lagstiftningen. Polen har redan en nationell lagstiftning från 2018 som regeringspartiet Lag och rättvisa försöker koppla samman med en rysk lagstiftning, som även skulle göra det mer lagenligt med misshandel inom relationer. Vi har också den föreslagna skärpning som handlar om atypiska sexuella beteenden.

Varifrån kommer den här repressiva trenden?
– Ryssland, Brasilien och USA. Vi ser inte minst likheter i hur deras kongresser arbetar. Vi har också Ungern som spelar roll; det var strax efter att Polens delegation varit i Budapest på konferens som vi i Polen fick upp de här nya repressiva lagförslagen på bordet. De konservativa och nationalistiska partierna och organisationerna försöker inte ens dölja det längre. Det är skrämmande, säger Marta Lempart.

Vi har alltså en progressiv feministisk rörelse, och samtidigt en repressiv som främst ger sig på kvinnors och ickebinäras sexuella rättigheter?
– Det har historiskt sett alltid varit så att högerkrafter attackerat kvinnors rättigheter när det är samhällsoro, när kanske andra revolutionära krafter skulle kunna få spelrum och frånta auktoritär höger deras privilegierade ställning, säger Malin Björk.

– Jag tror också att konservativa, repressiva strömningar handlar väldigt mycket om föreställningar om fasthet och kontroll, traditionell maskulinitet och bilder av hierarkiska familjer, om herren i huset, och att kontrollera och styra över kvinnor och barn ligger då mycket nära till hands, säger Marta Lempart.

Hur kopplas höger-vänster till den här händelsekedjan?
– Att ha kontroll över din egen kropp, din egen reproduktivitet, är väsentlig för alla klasser, men än viktigare ju mindre ekonomiskt utrymme du har, avslutar Malin Björk.

Taggar