Hoppa till huvudinnehåll

LO:s rapport Makteliten – ekonomiskt bråddjup mellan direktörer och industriarbetare

Det är inte bara elpriserna och matpriserna som rusar.
Det gör även maktelitens inkomster.
LO:s nya rapport visar att en direktör i ett storbolag tjänar lika mycket som 69,3 industriarbetare – den största ekonomiska klyftan på 70 år.

Medan människor får flytta från sina hem för att de inte har råd att betala elräkningen och många får ta av sparade pengar, om de alls har några, för att kunna få mat på bordet, landar LO:s årliga rapport om hur relationen mellan den ekonomiska eliten och arbetare egentligen ser ut.

Siffrorna visar att maktelitens genomsnittliga inkomst i relation till industriarbetarlönen är på den högsta nivå som uppmätts i den drygt 70-åriga undersökningen. Den genomsnittliga inkomsten för den grupp som kallas den ekonomiska eliten – direktörerna på 50 av de största svenska bolagen – motsvarar i årets undersökning 69,3 industriarbetarlöner.

I den här gruppen ingår totalt knappt 200 personer med höga befattningar och stor makt inom privata bolag, politik, finans, byråkrati och andra samhällsområden. Maktelitens inkomster jämförs i rapporten med industriarbetarlönens utveckling under samma period. Uppdraget är att syna skillnaderna mellan vanliga arbetares och den ekonomiska elitens inkomster. Själva utgångspunkten är att det är betydelsebärande att makteliten har inkomster på en helt annan nivå än de många som påverkas av deras beslut.

Den inkomst som LO:s rapport mäter för makteliten är den sammanräknade inkomsten som består av både arbetsinkomst och inkomster från kapital. Denna inkomst ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska situationen i makteliten, jämfört med att studera bara lönen, konstaterar rapportförfattarna.

Rapporten analyserar inkomstutvecklingen för tre undergrupper inom makteliten – den ekonomiska, den demokratiska och den byråkratiska eliten, och de kraftigt ökande skillnaderna jämfört med industriarbetare gäller framförallt den ekonomiska eliten, dvs det är de 50 verkställande direktörerna på svenska storbolag som har ökat sina inkomster på det mest frapperande sättet i förhållande till industriarbetarlönen under de senaste årtiondena.

År 1950 när mätningarna började motsvarade den genomsnittliga inkomsten i gruppen storbolagsdirektörer 26,1 industriarbetarlöner. 1980 var gruppens relativinkomster som lägst och motsvarande siffra var då 9,1 industriarbetarlöner. Inkomstutvecklingen i gruppen har sedan dess varit extrem. År 2021 hade de 50 direktörerna i den ekonomiska eliten alltså en genomsnittlig inkomst motsvarande 69,3 industriarbetarlöner.

Ökningen av den genomsnittliga inkomsten i gruppen direktörer har också ökat extra mycket just de senaste undersökta åren. År 2019 hade den här ekonomiska eliten en genomsnittlig inkomst som motsvarade 60,2 industriarbetarlöner. Siffran för 2020 hade växt till 64,8 industriarbetarlöner. Under krisen pandemiåren 2020-2021 hade de 50 direktörerna i undersökningen ökat sin relativinkomst med motsvarande dryga nio industriarbetarlöner.

”Detta samtidigt som Sveriges arbetare pausade lönehöjningar och skattebetalarna finansierade omfattande stödprogram till näringslivet”, skriver LO i sin sammanfattning.

Läs mer på www.lo.se, där hela rapporten Makteliten kan laddas ner.

Taggar