Hoppa till huvudinnehåll

De vill skydda sig själva och sina polare…

Sedan i höstas har regeringen och borgerligheten tävlat i att komma med förslag som ska hålla människor på flykt borta genom att stänga gränser, eller skrämma bort dem genom att göra livet så otryggt och svårt som möjligt. Presskonferenserna har avlöst varandra. Det har pratats om systemkollaps, andrum och hårdare tag.

Samtidigt är det tydligt att skatteflyktingar och välfärdstjuvar aldrig jagas med samma energi som de som flyr krigens helvete. Nästan hälften av de 20 största bolagen betalar ingen bolagsskatt i Sverige. Skatteverket uppskattar att runt 30–50 miljarder kronor undanhålls i skatt bland de omkring 300 storbolagen. Till det kommer många miljarder som årligen försvinner från välfärden i form av vinstuttag. I ett Sverige där de 10 procent rikaste äger mera än 70 procent av förmögenheten är det dags att göra något åt ojämlikheten. Det som krävs är en ekonomisk politik för rättvisa som gynnar de många i vårt samhälle istället för att göda de få.

Var är presskonferenserna som handlar om att stänga gränserna för skatteflyktingarna? Var är tävlingen mellan partierna om att sätta dit välfärdstjuvarna?

I november förra året röstade både Moderaterna och Sverigedemokraterna mot ett förslag i EU-parlamentet om åtstramning av skatteflykten. Däremot missar de aldrig en chans att sparka på människor på flykt.

Det är uppenbart att dessa partier hellre vill ställa vanligt folk mot varandra för att skydda sig själva och sina polare. Så har det alltid varit. För dem är otrygghet och fattigdom en universalmedicin som folk måste svälja – oavsett om det handlar om att minska arbetslöshet, sjukskrivningar eller som nu – för att ”förbättra integrationen”.

Nu frestas den rödgröna regeringen att gå samma väg. Medan regeringen talar om andrum tar människor på flykt sina sista andetag i Medelhavet. Medan regeringen pratar om ordning och reda i asylpolitiken överlåter den åt skurkstaten Turkiet att agera gränsvakt. Medan regeringen pratar om att värna den svenska modellen inför den tillfälliga uppehållstillstånd som gör alla på arbetsmarknaden otrygga – både den som är helt beroende av arbetsgivaren för att få stanna och kollegan som jobbar bredvid.

Vi står inför ett viktigt vägval. Ett val som Sverige har gjort förut. Högern vill alltid ha skattesänkningar och otrygghet. Men nyckeln till framgång för Sverige har aldrig varit lägre löner eller sämre trygghet än i andra länder. Vår styrka har varit att investera i samhället och varandra – i utbildning, bostäder, hälsa och jämlikhet. Det är då Sverige utvecklas och växer. Det visar hela vår moderna historia. Tidigare generationer fick bättre utbildning och bättre jobb samtidigt som vi blev fler. Det var möjligt tack vare långsiktigt lönsamma satsningar. Det är en lärdom regeringen måste ta till sig i dag.

Vänsterpartiet går inte på elitens fiffel. Vi ser att pengarna försvunnit ner i fickorna på de rikaste. Det är dags att använda pengarna för att bygga vårt samhälle större och starkare så att det rymmer fler. Vänsterpartiet hjälper gärna regeringen göra det vägval för rättvisa och trygghet de tydligen inte förmår på egen hand.

Det var inte snicksnack om svenska värderingar som byggde välfärden, det var reformer för trygghet och ekonomisk jämlikhet. Varje förslag Vänsterpartiet lägger på förhandlingsbordet handlar om just det.
Det är hög tid att kräva andrum från de rikas mygel.

Taggar